Projectes

Ordre Data Imatge Títol Eixos Descripció Línies de treball Programa de finançament Estat
0 Malbaratament Alimentari a Andorra: Anàlisi i Modelatge Sostenibilitat : Tecnologia :
Anàlisi i modelatge de dades sobre malbaratament alimentari amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d'Andorra i el MiT Media Lab.
Canvi global : Sensòrica : Processos d'innovació : Actiu
0 2024-01-01 SOLIDIGITAL Societat :
El projecte transfronterer SOLIDIGITAL té la finalitat de crear una aplicació per reforçar l'accés als serveis solidaris per part de la població en situació de pobresa
Benestar : Interreg POCTEFA : Actiu
0 2024-01-01 SANA SILVA Muntanya : Sostenibilitat :
Estratègia pirinenca de cooperació per la sanitat forestal
Canvi global : Ecologia i biodiversitat : Interreg POCTEFA : Actiu
0 2024-01-01 Butlletí del recurs hídric Muntanya : Sostenibilitat :
Butlletí mensual de seguiment del recurs hídric del Principat d’Andorra.
Meteorologia : Recurs hídric : Climatologia : Actiu
0 2024-01-05 coParticiPA Societat :
El projecte transfronterer coParticiPA vol fomentar la participació de les persones ateses pels serveis socials
Benestar : Actiu
0 2016-01-01 Espècies exòtiques i invasores Muntanya :
Seguiment, estudi i assessorament en el control d'espècies invasores a Andorra
Canvi global : Flora : Fauna : Ecologia i biodiversitat : Intern : Actiu
0 2024-01-01 FLORALAB+ Muntanya :
Estratègia i eines compartides a favor de la flora de l'est del Pirineu
Flora : Interreg POCTEFA : Actiu
0 2024-01-01 FLORAPYR 3D Muntanya :
Cooperar en el seguimient i la conservació de la flora pirinenca
Canvi global : Flora : Ecologia i biodiversitat : Interreg POCTEFA : Actiu
0 2024-01-01 RED-BIO Muntanya :
Xarxa d'espais naturals pirinencs per al desenvolupament sostenible i la preservació de la biodiversitat
Canvi global : Ecologia i biodiversitat : Interreg POCTEFA : Actiu
0 2024-01-01 PYRISENTINEL Muntanya :
Exploració de la biodiversitat invisible en els llacs pirinencs, sentinelles del canvi climàtic, a través de la genòmica portàtil d’alta resolució
Canvi global : Ecologia i biodiversitat : Interreg POCTEFA : Actiu
0 2024-01-01 SPIRAL Muntanya :
Estratègia pirinenca d’avisos per moviments de vessant.
Riscos naturals : Geologia : Interreg POCTEFA : Actiu
0 2024-01-01 PERMAPYRENEES Muntanya :
Permafrost als Pirineus: la muntanya canviant.
Canvi global : Geologia : Interreg POCTEFA : Actiu
0 2018-01-01 AFOLU Muntanya :
Estudi de l'evolució de les cobertes del sòl a partir d'imatges satèl·lit, amb la finalitat de quantificar els canvis en la capacitat d'embornal del territori andorrà.
Canvi global : Cartografia : Teledetecció : Prestació de serveis : Actiu
0 2023-01-01 WEAP-Andorra Sostenibilitat :
Model hidrològic i de gestió del recurs hídric per millorar la capacitat d'adaptació d'Andorra al canvi global.
Canvi global : Recurs hídric : Actiu
0 2024-01-01 COOPTREE Muntanya : Sostenibilitat :
Diversificacions, valorització i adaptació del bosc del sud-oest d’Europa al canvi climàtic.
Canvi global : Flora : Recurs forestal : Interreg Sudoe : Actiu
0 2024-04-01 Desbosiguem! Sostenibilitat :
Solucions integrals per millorar la resiliència dels espais oberts al canvi climàtic i per la prevenció del risc d’incendi a les muntanyes pirinenques.
Canvi global : Riscos naturals : Recurs forestal : Interreg POCTEFA : Actiu
0 2024-01-01 SenForFire Sostenibilitat : Tecnologia :
Xarxes sense fil de sensors de baix cost per a la seva aplicació en sistemes de vigilància i alerta precoç d’incendis forestals.
Riscos naturals : Sensòrica : Recurs forestal : Interreg Sudoe : Actiu
0 2024-01-01 PITON Sostenibilitat :
Un nou enfocament per a la transició dels territoris en els quals s'integren les estacions de muntanya pirinenques.
Canvi global : Turisme : Interreg POCTEFA : Actiu
0 2023-10-01 Pyrenees4clima Muntanya : Sostenibilitat :
Cap a una comunitat de muntanya transfronterera resilient al clima als Pirineus.
Neu : Canvi global : Flora : Meteorologia : Fauna : Ecologia i biodiversitat : Recurs hídric : Qualitat de l'aire : Climatologia : Turisme : Salut : Recurs forestal : LIFE : Actiu
0 2021-08-09 Regulació de la Intel·ligència Artificial en l’àmbit internacional Tecnologia :
Marcs de treball multilaterals per al desenvolupament de normatives en l'àmbit d'aquesta tecnologia emergent
Ètica digital : Relacions Internacionals i relacions Andorra - Europa : Prestació de serveis : Intern : Actiu
0 2022-11-14 Suport al català en l'entorn digital
Iniciatives per a analitzar i fomentar la presència de la nostra llengua oficial en l'àmbit de les noves tecnologies
Ètica digital : Analítica de dades : Llengua : Intern : Actiu
0 2022-01-01 EVICC Muntanya : Sostenibilitat :
Estudi de vulnerabilitats i impactes del canvi climàtic sobre la salut, el turisme, l'energia i l'agricultura.
Canvi global : Flora : Fauna : Recurs hídric : Energia : Climatologia : Turisme : Salut : Recurs forestal : Prestació de serveis : Intern : Actiu
0 2023-07-18 Assistents de veu amb Intel·ligència Artificial en l'entorn assistencial Tecnologia :
Prova pilot amb dispositius intel·ligents per a pacients ingressats a la unitat de convalescència del servei de salut i benestar del SAAS
Ètica digital : Intern : Actiu
0 2000-01-01 Estudi micològic Muntanya :
Estudi de la Check-list, llista vermella dels fongs i ecologia dels fongs productors de bolets d’Andorra: producció i diversitat en relació amb el canvi climàtic.
Canvi global : Flora : Ecologia i biodiversitat : Intern : Actiu
0 Metabarcoding Muntanya :
Estudi de la biodiversitat de microorganismes a partir de la identificació genètica
Canvi global : Ecologia i biodiversitat : Intern : Actiu
0 2006-11-01 Processos participatius Societat :
Des de l'any 2006 hem organitzat una sèrie de processos participatius per iniciativa de les administracions públiques.
Col·lectius específics : Finalitzat
0 2019-01-01 Seguiment de la papallona del boix
Estudi per detectar l’arribada de la papallona invasora (Cydalima perspectalis) a Andorra i monitoritzar-ne la invasió
Ecologia i biodiversitat : Intern : Actiu
0 Arquitectura del granit
"Roques al Carrer", Museu Obert de Geologia
Geologia : Actiu
0 2023-10-01 Marteloscopi Sostenibilitat :
Espai obert de pràctiques silvícoles virtuals per testar diferents tipus de gestió i veure els seus impactes en els processos ecosistèmics del bosc.
Educació per a la sostenibilitat : Recurs forestal : Actiu
0 Innovació en Esports
Contribuïm en els sectors esportius del país per posicionar Andorra com a referent, a través de la innovació.
Processos d'innovació : Actiu
0 Sensòrica extesa Muntanya : Sostenibilitat : Societat : Tecnologia :
Ús de diferents sistemes de mesura per la comprensió holística del nostre entorn. Projecte en col·laboració amb el MIT Media Lab
Canvi global : Ecologia i biodiversitat : Analítica de dades : Sensòrica : Processos d'innovació : Intern : Actiu
0 2023-01-01 Cabals ambientals Sostenibilitat :
Avaluació integral per una primera aproximació del règim de cabals ambientals d’Andorra.
Recurs hídric : Intern : Actiu
0 2022-09-01 Observacions de cabals Sostenibilitat :
Millora de les dades d’observacions de cabals de les conques fluvials d’Andorra.
Recurs hídric : Intern : Actiu
0 2022-01-01 HD-RAIN Muntanya :
Prova pilot per mesurar la precipitació a partir de la senyal de televisió per satèl·lit
Meteorologia : Actiu
0 2023-02-01 #EG2023 Societat : Tecnologia :
Anàlisi, divulgació i aplicacions per entendre millor les eleccions al Consell General del 2023
Política : Intern : Actiu
0 2023-02-01 RINS_Ruta Inclusiva Natura Sonora Sostenibilitat :
Projecte transfronterer per crear rutes de patrimoni sonor de muntanya i de costa, en format digital.
Ecologia i biodiversitat : Educació per a la sostenibilitat : Microprojecte CTP : Finalitzat
0 2009-01-01 Flora amenaçada d'Andorra Muntanya :
Estudi i actualització de la Check-list i la Llista Vermella de la Flora d'Andorra
Flora : Intern : Actiu
0 2022-10-11 Estratègia Nacional d'Innovació i Emprenedoria
Projecte de transformació de país que es treballa conjuntament entre el sector privat i públic, les institucions de recerca i d'innovació, així com la ciutadania.
Living Lab : Processos d'innovació : Actiu
0 2021-09-30 ERGA Andorra Muntanya :
Projecte de seqüenciació de genomes d'espècies autòctones per contribuir amb la iniciativa de l'Atles Europeu de Genomes de Referència (ERGA)
Ecologia i biodiversitat : Intern : Actiu
0 2022-01-03 Repte PLANETech 2022 Muntanya :
Repte internacional per trobar solucions tecnològiques que afrontin fenòmens meteorològics extrems en zones de muntanya
Meteorologia : Living Lab : Processos d'innovació : Actiu
0 2022-07-12 Impuls Jove Tecnologia :
Aplicació de recerca de treball temporal a Andorra per a joves entre 16 i 25 anys
Processos d'innovació : Actiu
0 2022-05-01 Inventari Nacional Forestal d'Andorra Sostenibilitat :
Presa de dades exhaustiva i estandarditzada de la totalitat dels boscos andorrans amb l'objectiu de monitoritzar l'estat del bosc a llarg termini.
Canvi global : Flora : Ecologia i biodiversitat : Recurs forestal : Intern : Finalitzat
0 2021-03-15 Anàlisi de polítiques públiques Societat :
Anàlisi i avaluació de polítiques públiques d'especial rellevància per a la societat andorrana.
Política : Relacions Internacionals i relacions Andorra - Europa : Intern : Actiu
0 2019-06-01 Andorra a l'Expo2020 Dubai Sostenibilitat : Tecnologia :
Participació a l'Exposició Universal als Emirats Àrabs Units.
Living Lab : Turisme : Relacions Internacionals i relacions Andorra - Europa : Intern : Finalitzat
0 2017-03-15 30 anys de relacions internacionals Societat :
Anàlisi de les relacions internacionals d'Andorra i de la seva política exterior: configuració, evolució i aportacions a la societat andorrana.
Relacions Internacionals i relacions Andorra - Europa : Intern : Actiu
0 2018-09-14 Partits i polítics andorrans Societat :
Estudis sobre el funcionament intern dels partits polítics, el sistema de partits, l'accés a l'activitat política i la seva professionalització.
Política : Intern : Actiu
0 2021-11-15 Baròmetre sobre les relacions Andorra - Europa Societat :
Una eina per a l'anàlisi integral de quin és l'estat d'opinió sobre les relacions entre Andorra i la Unió Europea.
Relacions Internacionals i relacions Andorra - Europa : Prestació de serveis : Intern : Actiu
0 2021-09-01 Estudis d'impacte de l'acord d'associació Andorra - UE Societat :
Previsió, seguiment i anàlisi dels impactes a la societat i l'economia andorranes d'una eventual associació a la Unió Europea.
Relacions Internacionals i relacions Andorra - Europa : Prestació de serveis : Intern : Actiu
0 2021-01-04 Mooovement Tecnologia :
Aplicació mòbil pensada per donar suport als ramaders d’Andorra durant la temporada de pastura.
Sensòrica : Impressió i modelat 3D : Intern : Actiu
0 2018-01-10 Datahub Tecnologia :
Una infraestructura tecnològica de país per al treball en ciència de dades.
Living Lab : Analítica de dades : Intern : Actiu
0 2017-12-04 ADN PIRINEUS Muntanya : Sostenibilitat :
Projecte de valorització del patrimoni pirinenc i de cooperació de la Xarxa Educació Pirineus Vius.
Canvi global : Flora : Fauna : Ecologia i biodiversitat : Geologia : Valors : Llengua : Educació per a la sostenibilitat : Interreg POCTEFA : Finalitzat
0 1997-01-01 Xarxa Educació Pirineus Vius Muntanya : Sostenibilitat : Societat :
Xarxa transfronterera amb més de vuitanta entitats i professionals de l’educació ambiental dels territoris dels Pirineus.
Canvi global : Flora : Fauna : Riscos naturals : Ecologia i biodiversitat : Geologia : Valors : Llengua : Educació per a la sostenibilitat : Actiu
0 2020-04-01 Repte Covid19 Tecnologia :
Iniciativa d'innovació oberta per a determinar el nombre de persones que estan dins o fora d'un establiment comercial.
Processos d'innovació : Benestar : Salut : Finalitzat
0 Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra Societat :
Candidatura multinacional entre els estats d’Andorra, Espanya (la Seu d’Urgell) i França (Foix) al Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Recerca històrica : Actiu
0 2013-01-01 Projeccions del turisme de neu a Ontario i Àustria Sostenibilitat :
Anàlisi de la vulnerabilitat de les estacions d’esquí i de la resposta dels esquiadors a unes dinàmiques futures de major escassetat del recurs de neu.
Canvi global : Turisme : Finalitzat
0 2011-09-01 Nivopyr Sostenibilitat :
Avaluació de la influència del canvi climàtic en l'evolució del turisme de neu, i més específicament en l'esquí alpí dels Pirineus.
Neu : Canvi global : Turisme : Comunitat de Treball dels Pirineus : Finalitzat
0 2014-01-01 Impacte econòmic del turisme d'esquí a Andorra Sostenibilitat :
Estudi de l'impacte econòmic de les estacions d'esquí per a l'economia del Principat d'Andorra.
Turisme : Finalitzat
0 2013-01-03 Observatori de la Muntanya d'Andorra Muntanya : Sostenibilitat :
L'Observatori de la Muntanya d'Andorra té l'objectiu de donar a conèixer l'evolució dels elements físics i biòtics d'Andorra mitjançant diferents indicadors.
Canvi global : Flora : Cartografia : Fauna : Riscos naturals : Ecologia i biodiversitat : Climatologia : Teledetecció : Intern : Actiu
0 2003-01-01 Estudi de les pastures supraforestals d'Andorra Muntanya :
Projecte per conèixer millor l’estat general de les pastures, imprescindible per fer una gestió raonable dels recursos farratgers.
Canvi global : Flora : Ecologia i biodiversitat : Intern : Actiu
0 2017-01-01 Llacs sentinella Muntanya :
Seguiment de llacs per tal de millorar el coneixement sobre el seu funcionament ecològic, identificar els factors d'amenaça i definir accions de gestió per preservar-los.
Canvi global : Ecologia i biodiversitat : Climatologia : Intern : Actiu
0 2011-01-01 Seguiment de la vegetació de congesta Muntanya :
Les congestes són hàbitats on la neu és present durant gairebé nou mesos i on no hi ha pràcticament intervenció humana.
Canvi global : Flora : Ecologia i biodiversitat : Interreg POCTEFA : Actiu
0 2020-08-20 Ètica de l'ecosistema digital Societat : Tecnologia :
Marc de treball per a establir les implicacions ètiques lligades a la definició, implementació i ús de tecnologies digitals.
Intern : Actiu
0 2006-01-01 Base de dades de Riscos Naturals Muntanya :
Base de dades d'esdeveniments que han passat a Andorra i que han causat danys.
Riscos naturals : Actiu
0 2020-01-01 Observatori Sentinel Muntanya :
Dispositiu interdisciplinar de recerca a llarg termini que pretén estudiar la dinàmica espacial i temporal dels ecosistemes de muntanya.
Canvi global : Flora : Cartografia : Fauna : Ecologia i biodiversitat : Climatologia : Intern : Actiu
0 2019-01-06 MONTCLIMA Muntanya :
Marc estratègic transnacional de prevenció i gestió de riscos naturals en zones de muntanya.
Canvi global : Riscos naturals : Interreg Sudoe : Finalitzat
0 2021-07-31 Repte Richi Entrepreneurs 2021 Tecnologia :
Programa d’immersió a Boston per créixer a Andorra, promovent la innovació en l'àmbit de la salut, els esports i el benestar.
Living Lab : Processos d'innovació : Finalitzat
0 2019-01-01 Relat Nacional Societat :
Una nova història d'Andorra.
Recerca històrica : Actiu
0 2020-01-01 Andorra i la Guerra Civil Espanyola Societat :
Un estudi exhaustiu sobre la influència del conflicte espanyol sobre el Principat.
Recerca històrica : Actiu
0 La Solana d'Andorra Societat :
Durant gairebé cinc segles, el conflicte legal per la possessió de la Solana va enfrontar Encamp i Canillo amb Merens.
Recerca històrica : Actiu
0 Biografia de Julià Reig Ribó Societat :
Julià Reig va ser un dels síndics més carismàtics del segle XX, protagonista dels anys de creixement fulgurant d'Andorra.
Recerca històrica : Actiu
0 Càpsules d'història d'Andorra en temps de confinament Societat :
Una iniciativa solidària de difusió històrica en temps de pandèmia.
Divulgació històrica : Actiu
0 2018-01-01 Ajut Consell de la Terra Societat :
L’ajut Consell de la Terra financia la redacció d’una tesi doctoral per promocionar els estudis de tercer cicle sobre el sistema polític o parlamentari andorrà.
Relacions Internacionals i relacions Andorra - Europa : Recerca històrica : Actiu
0 Estudis polítics i historiografia andorrana. Un estat de la qüestió Societat :
Un buidat de la bibliografia sobre la història d'Andorra.
Recerca històrica : Actiu
0 2020-09-01 Andorra, Reserva de la Biosfera Sostenibilitat :
Coordinació tècnica de la candidatura perquè Andorra esdevingui reserva de la biosfera dins del programa l’Home i la Biosfera de la UNESCO.
Ecologia i biodiversitat : Valors : Educació per a la sostenibilitat : Intern : Actiu
0 2019-06-01 DroneLab Tecnologia :
Suport a nivell logístic i operacional en projectes de recerca i innovació que facin ús d'aeronaus no tripulades a Andorra.
Living Lab : Sensòrica : Teledetecció : Intern : Actiu
0 2021-06-30 Antena 4.0 Tecnologia :
La iniciativa anomenada Antena 4.0 està basada en l'impuls del sector de la impressió 3D i de la manufactura additiva.
Processos d'innovació : Impressió i modelat 3D : Intern : Actiu
0 2021-09-01 IMAGYN Muntanya :
Caracterització de la litosfera continental i la seva evolució termodinàmica al Pirineu.
Geologia : Actiu
0 2019-01-01 Model nacional de mobilitat Sostenibilitat :
Model de simulació del trànsit a escala nacional per estudiar l’impacte de diferents estratègies a l'entorn de la mobilitat d’Andorra.
Mobilitat : Living Lab : Intern : Actiu
0 2009-01-01 Estacions sísmiques Muntanya :
Les estacions sísmiques permeten monitoritzar i seguir els sismes que es perceben a Andorra.
Riscos naturals : Geologia : Actiu
0 2020-09-01 Eina potencial.solar Sostenibilitat :
Estimació i visualització del potencial solar fotovoltaic de la totalitat de les cobertes dels edificis d'Andorra.
Energia : Educació per a la sostenibilitat : Intern : Actiu
0 2007-01-01 Les mineralitzacions d'Andorra Muntanya :
Web on s'inclou un inventari de les mineralitzacions d'Andorra, així com altra informació geològica d'interès.
Geologia : Finalitzat
0 2007-01-01 Sistemes d'observació meteorològica Muntanya :
Generació d'observacions meteorològiques pel suport de diferents projectes.
Canvi global : Meteorologia : Climatologia : Actiu
0 2010-01-01 GBIF Muntanya :
Base de dades de biodiversitat mundial, amb l'objectiu d'ampliar-ne el coneixement, fomentar-ne la investigació i influir en les polítiques mediambientals.
Cartografia : Ecologia i biodiversitat : Intern : Actiu
0 2004-01-01 BMSAnd Muntanya :
Seguiment de les papallones diürnes d'Andorra.
Fauna : Intern : Actiu
0 2015-10-08 Ornitho Muntanya :
Portal web de participació ciutadana que permet entrar dades i fotos d’observacions d’ocells, papallones, mamífers, rèptils, orquídies... de l’àmbit geogràfic d’Andorra.
Flora : Cartografia : Fauna : Intern : Actiu
0 2005-01-01 Estudi d’etnobotànica i etnomicologia Muntanya :
Estudi dels usos tradicionals de les plantes i els fongs, així com de la seva possible aplicació en la recerca en cosmètica.
Flora : Intern : Comunitat de Treball dels Pirineus : Actiu
0 2020-01-01 Teabag Muntanya :
Estudi de la taxa de descomposició del sòl mitjançant el mètode teabags. 
Ecologia i biodiversitat : Intern : Actiu
0 2020-01-01 MIRANDA Muntanya : Sostenibilitat :
Meteorologia de muntanya i qualitat de l’aire a la vall central d’Andorra.
Meteorologia : Qualitat de l'aire : Actiu
0 2019-01-01  WISE-PREP Muntanya :
Anàlisi dels processos de precipitació a la subconca oriental del riu Ebre.
Meteorologia : Finalitzat
0 2009-01-01 EDNA Muntanya :
L'Espai de Neu i Allaus és un entorn de divulgació sobre la neu i les allaus.
Neu : Riscos naturals : Actiu
0 2009-03-02 Usos lingüístics Societat :
L'estudi dels usos lingüístics de la població i les seves interrelacions amb la composició nostra societat andorrana és una línia nostra de recerca molt consolidada.
Llengua : Actiu
0 2005-06-02 Salut i nutrició Societat :
Des de l'àrea de Societat col·laborem amb el Departament de Salut i el SAAS en estudis sobre tota mena d'aspectes relacionats amb la salut.
Salut : Actiu
0 2002-01-10 Relacions laborals Societat :
Aquest projecte pretén abastar les claus bàsiques de l’estructura i la dinàmica del treball a Andorra des d'una primera aproximació sociològica.
Treball : Actiu
0 2011-01-12 Turisme Societat :
S'analitza l’impacte d’aquesta important activitat econòmica a Andorra per encàrrec d’Andorra Turisme.
Turisme : Actiu
0 2002-06-01 Educació Societat :
En aquest projecte s'agrupen tot el ventall d'estudis relacionats amb l'educació a Andorra fets des del nostre grup de recerca.
Educació : Actiu
0 2009-01-01 Seguiment episodis nivometeorològics i d'allaus Muntanya :
Seguiment i estudi d'episodis nivometeorològics que produeixen activitat d’allaus.
Neu : Meteorologia : Riscos naturals : Actiu
0 2004-01-01 Mapa geològic d'Andorra Muntanya :
Cartografia geològica d’Andorra a escala 1:25.000.
Geologia : Actiu
0 2017-01-01 Patrimoni paleontològic Muntanya :
Projecte per a la identificació i valorització del patrimoni paleontològic d'Andorra.
Geologia : Actiu
0 2001-02-01 La immigració i la configuració de la societat andorrana actual. Societat :
Un dels trets més significatius de la societat andorrana és la gran diversitat de procedències dels seus habitants.
Immigració : Actiu
0 2016-08-16 L’abstenció a Andorra. Eleccions del 2019 Societat :
Aquest estudi analitza les motivacions dels electors que van decidir no exercir el seu dret al vot durant les eleccions d'Andorra des de l'any 2007.
Política : Actiu
0 2021-01-01 Projecció demogràfica 2020-2031 Societat :
Les projeccions demogràfiques són una eina molt valuosa per entendre i planificar el futur.
Indicadors socials : Actiu
0 2001-01-01 Evolució del paisatge Muntanya :
Estudi de l’evolució del paisatge a partir de la comparativa dels mapes de cobertes del sòl realitzats a partir de fotos aèries dels anys 1948, 1972, 1995 i 2012.
Cartografia : Teledetecció : Intern : Actiu
0 2001-01-01 SIGMA Muntanya :
El projecte SIGMA té com a principal objectiu recopilar i oferir la cartografia temàtica d’àmbit andorrà generada des dels centres de recerca del país.
Cartografia : Teledetecció : Prestació de serveis : Intern : Actiu
0 2012-04-13 Observatori de la Joventut Societat :
Una inciativa del Departament de Joventut de Govern per recollir indicadors de la franja d'edat compresa entre els 16 i 29 anys.
Col·lectius específics : Actiu
0 2020-06-06 Enquesta sobre l’impacte de la crisi de la COVID-19 a les empreses andorranes. Societat :
Per iniciativa de la Cambra de Comerç i Indústria i Serveis d'Andorra, aquest treball mesura l'impacte de la crisi provocada per la COVID-19 a les empreses andorranes.
Treball : Finalitzat
0 2017-09-01 Estudi sobre les “cuidadores” de les persones dependents Societat :
Aquest treball vol visibilitzar aquesta tasca tan important dins de la nostra societat, tant de les persones que ho fan de manera remunerada com les que no.
Benestar : Actiu
0 2013-01-01 SARIF: Sistema d'Avaluració del Risc d'Incendi Forestal Muntanya :
El Sistema d’Avaluació del Risc d’Incendi Forestal proporciona les capes cartogràfiques temàtiques que permeten avaluar el risc d’incendi diari a Andorra.
Meteorologia : Riscos naturals : Actiu
0 2019-01-01 PHÉNOCLIM: fenologia i clima Muntanya :
Phénoclim agrupa la fenologia i la climatologia per conèixer com el canvi climàtic afecta el cicle vital de les plantes.
Canvi global : Flora : Educació : Interreg POCTEFA : Actiu
0 2011-01-12 SOCA: Seguiment dels Ocells Comuns a Andorra Muntanya :
Programa de seguiment a llarg termini de l'avifauna andorrana; un projecte possible gràcies a la participació de voluntaris ornitòlegs.
Canvi global : Fauna : Intern : Actiu
0 2015-01-01 Butlletí Climàtic: monitoratge del clima d'Andorra Muntanya :
El Butlletí Climàtic té com a objectiu la caracterització, el monitoratge del comportament del clima (temperatura i precipitació) per un període concret a Andorra.
Climatologia : Actiu
0 2016-01-01 GWOP: Gravity Waves and Orographic Precipitation Muntanya :
Ones de muntanya i precipitació orogràfica als Pirineus.
Meteorologia : Finalitzat
0 2007-05-12 Observatori d’Atenció Social d'Andorra Societat :
Els objectius fonamentals de l’Observatori d’Atenció Social i de la Igualtat d’Andorra són informar, documentar i avaluar la situació social del país.
Indicadors socials : Actiu
0 2013-02-12 Observatori de la Infància Societat :
Recull d'indicadors per avaluar la situació de la infància en el nostre país a inciativa del Comité Nacional d'Andorra per l'UNICEF.
Col·lectius específics : Actiu
0 2020-02-01 FLORALAB: xarxa de laboratoris botànics a cel obert Muntanya :
Xarxa d'estudi, preservació i millora de la flora patrimonial del Pirineu Oriental, construïda sobre la xarxa transfronterera de Laboratoris Botànics a Cel Obert.
Flora : Interreg POCTEFA : Tercer cicle : Finalitzat
0 2015-01-01 ATES Muntanya :
Eina per millorar la conscienciació i la seguretat a l'hora de preparar sortides en el medi hivernal per zones i rutes de tot el país.
Neu : Riscos naturals : Actiu
0 2018-01-01 EnergiAnd- Impulsant la transició energètica Sostenibilitat :
Modelització energètica d'Escaldes-Engordany a escala d’edifici per tal d'estudiar els reptes i potencialitats d’un canvi de model energètic en el parc edificat.
Energia : Temàtica andorrana : Tercer cicle : Actiu
0 2019-01-01 Calculadora d'emissions Sostenibilitat :
Plataforma de càlcul simplificat per a la compensació d’emissions de gasos d'efecte hivernacle per al sector domèstic, les organitzacions i els esdeveniments.
Canvi global : Educació per a la sostenibilitat : Prestació de serveis : Actiu
0 2018-11-01 Casa de la Muntanya Muntanya : Tecnologia :
Per viure la muntanya d'una manera interacitva i innovadora, promovent nous projectes, productes i serveis entre diferents actors de la muntanya.
Living Lab : Turisme : Intern : Actiu
0 2017-01-01 Laboratori de la neu Sostenibilitat : Tecnologia :
Espai de test d'estratègies innovadores en l’àmbit de la neu i la muntanya amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament sostenible.
Neu : Canvi global : Sensòrica : Intern : Temàtica andorrana : Actiu
0 2018-01-01 PIRAGUA Sostenibilitat :
Caracterització del cicle hidrològic dels Pirineus per millorar la capacitat d'adaptació dels territoris front als reptes imposats pel canvi global.
Canvi global : Recurs hídric : Interreg POCTEFA : Tercer cicle : Finalitzat
0 2014-01-01 Potencial d'aprofitament solar en cobertes d'edificis del Pirineu Sostenibilitat :
Caracterització del potencial de l'energia solar fotovoltaica en les cobertes d'edificis del Pirineu i implementació d'una plataforma de consulta dels resultats.
Energia : Comunitat de Treball dels Pirineus : Finalitzat
0 2012-09-01 LEAP-Andorra Sostenibilitat :
Modelització del sistema energètic per avaluar l'impacte de polítiques energètiques i fer front als principals reptes associats a la seguretat energètica nacional.
Energia : Tercer cicle : Finalitzat
0 2016-01-01 Avaluació i modelització de la contaminació atmosfèrica a Andorra Sostenibilitat :
Anàlisi i modelització de les dinàmiques de contaminació atmosfèrica a Andorra i estudi dels possibles impactes sobre el territori.
Qualitat de l'aire : Prestació de serveis : Finalitzat
0 2019-10-01 COLEOPTER Sostenibilitat :
Desenvolupament d'un enfocament integrat de l'eficiència energètica dels edificis públics que vincula els reptes tècnics, socials i econòmics.
Energia : Educació per a la sostenibilitat : Interreg Sudoe : Finalitzat
0 2019-10-01 REMAS Sostenibilitat :
Model de quantificació del risc d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en incendis forestals per incloure aquest indicador en les polítiques i programes de gestió.
Cartografia : Riscos naturals : Recurs forestal : Interreg Sudoe : Finalitzat
0 2010-03-11 Enquesta d'Opinió Política Societat :
És una enquesta que analitza l'actualitat política del Principat, amb periodicitat és anual, i preelectoral abans de cada elecció general.
Sondejos d'opinió : Política : Actiu
0 2002-02-01 L'Observatori. El Baròmetre Societat :
És una enquesta periòdica que es fa a tota la població més gran de divuit anys per mesurar l’evolució d’indicadors de diferents aspectes de la societat andorrana.
Sondejos d'opinió : Actiu
0 2006-05-12 Andorra a l'Enquesta Mundial de Valors Societat :
Participació d'Andorra a dues onades l'Enquesta Mundial de Valors, els anys 2005 i 2018.
Valors : Actiu
0 2020-01-01 ADAPYR Muntanya :
Capitalització, observació, transferència i apropiació d’estratègies d’adaptació al canvi climàtic en els Pirineus.
Canvi global : Interreg POCTEFA : Finalitzat
0 2019-12-01 MOMPA Muntanya :
Monitorització de Moviments del terreny i Protocol d’Actuació.
Riscos naturals : Geologia : Interreg POCTEFA : Finalitzat
0 2019-11-01 ACCLIMAFOR Muntanya :
Anàlisi dels efectes del canvi climàtic en espècies forestals d’importància en la zona pirinenca.
Canvi global : Ecologia i biodiversitat : Interreg POCTEFA : Finalitzat
0 2019-11-01 CONECTFOR Muntanya :
Caracterització i preservació d’espais forestals d’alt valor ecològic i de la seva connectivitat ecològica.
Canvi global : Flora : Cartografia : Fauna : Ecologia i biodiversitat : Climatologia : Teledetecció : Interreg POCTEFA : Finalitzat
0 2020-01-01 FLORAPYR AVANCE Muntanya :
Projecte per contribuir a l'OPCC sobre l'evolució i conservació de la flora i la vegetació al Pirineu.
Canvi global : Flora : Ecologia i biodiversitat : Interreg POCTEFA : Finalitzat
0 2018-01-01 POCRISC Muntanya :
Per una cultura comuna del risc sísmic als Pirineus.
Riscos naturals : Interreg POCTEFA : Finalitzat
0 2019-11-01 PYRMOVE Muntanya :
Prevenció i gestió transfronterera del risc associat a esllavissades de terra.
Riscos naturals : Geologia : Interreg POCTEFA : Finalitzat
0 2014-07-01 CLIM’PY Muntanya :
Caracterització de l’evolució del clima i provisió d’informació per a l’adaptació, per conèixer l’evolució del clima dels Pirineus en un context de canvi global.
Canvi global : Climatologia : Interreg POCTEFA : Finalitzat
1 Andorra Startup
Plataforma que permet identificar i mapejar de forma contínua l'ecosistema emprenedor i innovador del país.
Living Lab : Processos d'innovació : Actiu
2 2020-10-01 Andorra: reptes de futur Sostenibilitat : Societat :
Debats i reflexions sobre els reptes a què haurà de fer front la societat andorrana entre el 2021 i el 2050
Prestació de serveis : Finalitzat
2 2017-01-01 Beca Pere Canturri Societat :
La Beca Pere Canturri està dedicada a la recerca històrica, i adreçada als estudiants que tot just han acabat els estudis de grau.
Recerca històrica : Actiu
2 2017-01-01 Beca Manuel Mas Societat :
Està adreçada als estudiants que han acabat els estudis de grau, que proposin una recerca sobre política i institucions andorranes.
Recerca històrica : Actiu
3 2020-01-20 Participació ciutadana en temps de confinament Societat :
Contribució a l'impuls de la plataforma de participació ciutadana Visc.ad des d'una doble vessant tècnica i tecnològica.
Política : Prestació de serveis : Finalitzat
3 2018-01-01 La Carta Pobla Societat :
L'investigador associat Oliver Vergés ha fet una dissecció d'un dels documents fundacionals de la història d'Andorra.
Recerca històrica : Finalitzat
3 2018-01-01 Els andorrans a la documentació notarial de l’Arxiu Capitular d’Urgell Societat :
Una recerca de Laura de Castellet sobre els fons notarials d'Urgell del segle XIV.
Recerca històrica : Finalitzat
3 2019-01-01 Primers parlaments pirinencs Societat :
Emma Arcelin ha treballat sobre els diversos models parlamentaris pirinencs de l'Antic Règim.
Recerca històrica : Finalitzat
3 2019-01-01 El privilegi del bisbe Arnau de Tovia Societat :
En el marc del sisè centenari de la redacció del privilegi, dues recerques sobre el Consell de la Terra.
Recerca històrica : Finalitzat
3 2020-01-01 El Nord Andorrà Societat :
Una història de l'electrificació a Andorra.
Recerca històrica : Finalitzat
3 2018-11-06 Cinc hores amb la història d'Andorra Societat :
Un cicle de conferències divulgatives.
Divulgació històrica : Finalitzat
3 2017-06-16 III Congrés d'Història dels Pirineus Societat :
Quaranta comunicacions sobre la història de la serralada.
Recerca històrica : Finalitzat
3 2017-05-08 Seguiment del procés d'implantació de la mediad Societat :
Des del grup de Sociologia s'analitza de manera anual la mediació a Andorra, regulada per una llei del 2018.
Benestar : Finalitzat
3 2020-06-11 Càpsules de sociologia en temps de pandèmia Societat :
Una iniciativa solidària de difusió de les ciències socials.
Divulgació històrica : Finalitzat