Projectes

Observatori de la Muntanya d'Andorra
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

L’Observatori de la Muntanya d’Andorra va néixer l’any 2013 amb l’objectiu de donar a conèixer l’evolució dels elements físics i biòtics d'Andorra mitjançant indicadors científics.

Els indicadors representats en aquesta pàgina web són el resultat de la recerca científica relacionada amb diversos estudis de seguiment que es desenvolupen des d’Andorra Recerca + Innovació en el context andorrà. L’eina de consulta OMA, amb vocació d’anar-se ampliant, està pensada per aportar coneixements i possibilitar la presa de decisions a tot tipus d’usuaris: estudiants, professionals, administració i agents socioeconòmics.

Els indicadors estan agrupats per a quatres grans temàtiques: biodiversitat, clima i neu, conservació i territori i riscos naturals i permeten:

  • Conèixer l'evolució del paisatge.
  • Conèixer el grau d'eficàcia de les mesures de gestió.
  • Avaluar el canvi global i el canvi climàtic.
  • Avaluar els efectes del canvi climàtic.
  • Avaluar els efectes del canvi global.
  • Avaluar els efectes de determinats impactes.
  • Comprendre l'evolució dels riscos naturals.
Fulles gebrades per dies de gelada.

Cal remarcar que els indicadors ambientals són eines essencials per avaluar les polítiques ambientals locals, regionals i planetàries i que per això es fan servir en molts països d’Europa i d’Amèrica. Se n’utilitzen molts i de molt variats. Però el que tots tenen en comú és que intenten donar resposta a la pregunta clau: què està passant?

Aquest portal web dona a conèixer l’estat i l’evolució dels aspectes relacionats amb el medi ambient i la muntanya d’Andorra a partir d’indicadors. Per a seguir el mateix estàndard internacional en la representació dels indicadors, el portal de l’OMA està inspirat en el portal de l’European International Agency i els seus indicadors, que són estàndards a nivell europeu. Les dades exposades en el portal també permeten fer comparacions de la realitat mediambiental andorrana amb la de països de l'entorn, i també fer comparatives temporals.

Fulles humides de rosada.

 


Projectes

Notícies