Sostenibilitat

SOSTENIBILITAT

L'eix Sostenibilitat treballa la recerca i la innovació aplicada en projectes entorn al desenvolupament sostenible d’Andorra. Proporcionem eines i estudis als diferents actors de la societat (empresa, administració i ciutadania) per facilitar la planificació de polítiques i la presa de decisions tenint en compte un enfocament sistèmic.

Veure projectes 

 

Línies de treball

 • Canvi global

  Avaluem l’impacte del canvi climàtic i del canvi global en les seves vessants ambiental, econòmica i social. N'analitzem la vulnerabilitat d'Andorra i posem en marxa estratègies d’adaptació.

 • Recurs hídric

  Modelitzem el recurs hídric en escenaris de canvi global, incorporant-ne d'extrems com les sequeres. Caracteritzem la demanda a les diferents conques d’Andorra, avaluem possibles tensions futures vinculades a la disponibilitat del recurs i treballem per oferir estratègies d'adaptació.  

 • Energia

  Realitzem estudis encaminats a donar suport a la planificació energètica a escala parroquial i nacional a través de la modelització de sistemes energètics, per al foment de l’estalvi, l’eficiència i la introducció d’energies renovables.

 • Mobilitat

  Analitzem i modelitzem les dinàmiques de mobilitat del país. Els nostres estudis es nodreixen de diferents fonts de dades d’abast nacional, com les procedents de la telefonia mòbil o dels comptadors de vehicles.

 • Recurs forestal

  Avaluem la dinàmica forestal, les funcions ecosistèmiques i promovem l'economia circular. A partir de l'inventari nacional forestal, analitzem els canvis a llarg termini en l'estructura i composició de l'ecosistema forestal. Donem suport a la planificació comunal i a la política nacional.

 • Educació per a la sostenibilitat

  Fomentem, a través de l’educació, el pensament crític, els drets humans, estils de vida respectuosos amb l'entorn, la igualtat de gènere, la cultura de pau, la diversitat i la valorització del patrimoni natural i cultural.