Sostenibilitat

SOSTENIBILITAT

L'eix Sostenibilitat treballa la recerca i la innovació aplicada en projectes entorn al desenvolupament sostenible d’Andorra. Proporcionem eines i estudis als diferents actors de la societat (empresa, administració i ciutadania) per facilitar la planificació de polítiques i la presa de decisions tenint en compte un enfocament sistèmic.

Veure projectes 

 

Línies de treball

 • Canvi global

  Avaluem l’impacte del canvi climàtic i del canvi global en les seves vessants ambiental, econòmica i social, i posem en marxa d’estratègies d’adaptació.

 • Recurs hídric

  Caracteritzem la demanda del recurs hídric a les diferents conques d’Andorra, enfocada a l’estudi d’escenaris futurs i a l’anàlisi de polítiques de gestió de l'aigua.

 • Energia

  Realitzem estudis encaminats a donar suport a la planificació energètica a escala parroquial i nacional a través de la modelització de sistemes energètics, per al foment de l’estalvi, l’eficiència i la introducció d’energies renovables.

 • Mobilitat

  Analitzem i modelitzem les dinàmiques de mobilitat del país. Els nostres estudis es nodreixen de diferents fonts de dades d’abast nacional, com les procedents de la telefonia mòbil o dels comptadors de vehicles.

 • Qualitat de l’aire

  Avaluem la contaminació atmosfèrica a Andorra i dissenyem  estratègies de millora de la qualitat de l’aire a través de l’analítica de dades i de models de dispersió de contaminants.

 • Educació per a la sostenibilitat

  Fomentem, a través de l’educació, el pensament crític, els drets humans, estils de vida respectuosos amb l'entorn, la igualtat de gènere, la cultura de pau, la diversitat i la valorització del patrimoni natural i cultural.