Òrgans de governança

1 Patronat

El Patronat és l’òrgan màxim de govern i representació d’Andorra Recerca i Innovació. Els membres del Patronat tenen la condició de patró i poden ser nats o designats.

En representació del M.I. Govern, la senyora Conxita Marsol Riart, Ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, exerceix actualment la presidència del Patronat.

En representació del M.I. Govern, el senyor Ladislau Baró Solà, Ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, n’és vicepresident.

En representació de Forces Elèctriques d'Andorra es designa el senyor David Forné Massoni, Secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat.

En representació d’Andorra Telecom, S.A.U., es designa el senyor Marc Rossell Soler, Secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions.

2 Gerent

El gerent és el responsable de la gestió econòmica i administrativa d’Andorra Recerca i Innovació, així com de l’execució dels acords presos pel Patronat.

El gerent és nomenat per un mandat de cinc anys, previ concurs convocat a aquest efecte mitjançant edicte públic i és revocat, donat el cas, per acord del Patronat d’Andorra Recerca i d’Innovació. La revocació del gerent també ha de comptar amb l’acord dels comitès de direcció d’Andorra Recerca i Innovació, regulats en els articles 18 i 19 de la llei de fundació d’AR+I, del 13 de maig de 2021.

3 Comitè de direcció de recerca

La composició del Comitè de Direcció de l’Àrea de Recerca d’AR+I és:

a) El gerent d’Andorra Recerca i Innovació.
b) El coordinador de l’Àrea de Recerca.
c) Una persona física designada per a un període de quatre anys pel ministeri encarregat de la recerca.
d) Una persona física designada per la Universitat d’Andorra.
e) Una persona física designada per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.
f) Els coordinadors dels diferents àmbits de recerca.
g) El coordinador de l’àrea d’innovació.
h) Un màxim de quatre experts o altres actors rellevants en l’àmbit de la recerca.

4 Comitè de direcció d’Innovació

La composició del Comitè de Direcció de l’Àrea d’Innovació és:

a) El gerent d’Andorra Recerca i Innovació.
b) El coordinador de l’Àrea d’Innovació.
c) Una persona física designada per a un període de quatre anys pel ministeri encarregat de la innovació.
d) Una persona física designada per Andorra Telecom, SAU.
e) Una persona física designada per Forces Elèctriques d’Andorra.
f) Una persona física designada per la Universitat d’Andorra.
g) Els coordinadors de les diferents àrees d’innovació.
h) El coordinador de l’Àrea de Recerca.
i) Un màxim de quatre experts o altres actors rellevants en aspectes d’innovació.