Qui som

Qui som

Andorra Recerca Innovació (AR+I) és una fundació privada de l’àmbit públic que té com a missió generar coneixement i desenvolupar solucions innovadores que permetin donar resposta als reptes actuals i de futur.

Andorra Recerca i Innovació porta a terme la seva activitat tant al territori del Principat d’Andorra com a l’estranger. En l’àmbit internacional es fixen col·laboracions tant per mitjà de convenis, contractes i acords amb administracions públiques, fundacions, associacions o societats mercantils, com a través dels seus agents.
 


Llei 11/2021, del 13 de maig, de creació de la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació