Recursos pedagògics

Any Títol Línies de treball Públic Projectes Format
2024
Dia internacional de la Dona i la Nena en la Ciència 2024
Dinàmica commemorativa de l'11F a través de Loopa i les escoles per tal de vibilitzar i reflexionar sobre el lideratge dels infants i joves en la robòtica (àrea STEAM).
Educació per a la sostenibilitat : Tots els públics : Presentació : Enllaç web :
2023
La fauna d'Andorra
Presentació d'alguns grups d'animals que habiten a Andorra i als Pirineus amb els trets més característics. Relació i afectacions de la fauna amb el canvi climàtic.
Fauna : Ecologia i biodiversitat : Docents 1a ensenyança : Docents 2a ensenyança : Tots els públics : Presentació :
2023
Dia internacional Dona i Nena a la Ciència_2023
Dinàmica desenvolupada a les escoles en la commemoració de l'11F, amb l'objectiu de promoure les vocacions STEAM i obrir espais reflexió entorn de la ciència.
Educació : Pobresa i exclusió social, desigualtat : Educació per a la sostenibilitat : Convivència escolar : Docents 2a ensenyança : Presentació :
2023
Pòsters alumnes: Presentem el medi natural d'Andorra. Curs 1r ESO, escoles congregacionals d'Andorra.
Exposició elaborada pels alumnes en la UP Presentem Andorra i que ha respost a l'encàrrec fet per AR+I a través d'una carta dirigida a l'alumnat per investigar el medi.
Flora : Fauna : Riscos naturals : Ecologia i biodiversitat : Educació per a la sostenibilitat : Tots els públics : Presentació :
2022
Els estatges de vegetació a Andorra
Presentació dels estatges (basal, montà, alpí i subalpí) a Andorra i les espècies que s'hi poden trobar. Descripció de les característiques més representatives.
Flora : Ecologia i biodiversitat : Docents 1a ensenyança : Docents 2a ensenyança : Tots els públics : Presentació :
2022
Riscos naturals a Andorra_recull de premsa
Adaptació de notícies de premsa sobre els diferents riscos naturals ocorreguts a Andorra entre 2019-2022. Dirigit a alumnes de 5è curs de 1a E, per a l'assignatura de FA.
Riscos naturals : Educació per a la sostenibilitat : Alumnes 1a ensenyança : Presentació :
2022
Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència 2022
Sessió participativa realitzada amb alumnes i docents en motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència de l’11 de febrer de 2022, proclamat per l’ONU.
Valors : Educació : Pobresa i exclusió social, desigualtat : Alumnes batxillerat : Presentació :
2021
El Clima d'Andorra
Explicació del clima a Andorra, així com les seves tendències i indicadors climàtics. Definició dels conceptes: meteorologia, clima, climatologia i canvi climàtic.
Canvi global : Meteorologia : Climatologia : Analítica de dades : Docents 2a ensenyança : Alumnes 2a ensenyança : Alumnes batxillerat : Presentació :
2015
Estat natural
Sèrie audiovisual de 53 episodis per donar a conèixer la riquesa i la varietat del medi natural d'Andorra, així com la recerca que es duu a terme en diferents àmbits.
Canvi global : Meteorologia : Riscos naturals : Educació per a la sostenibilitat : Tots els públics : Vídeo :
2020
Phénoclim: projecte de ciència ciutadana
Activitats interactives on-line per aprofundir en el coneixement de les espècies presents al projecte a partir del joc: mots encreuats, relaciona, puzzles, memory...
Canvi global : Flora : Ecologia i biodiversitat : Educació per a la sostenibilitat : Alumnes 1a ensenyança : Alumnes 2a ensenyança : Alumnes batxillerat : Enllaç web :
2018
Història geològica de la Terra i la geologia d'Andorra
Breu recorregut per la història geològica de la Terra i els diferents tipus de roques presents a Andorra. Activitat per a les Jornades de la Ciència de l'EASE d'Ordino.
Geologia : Alumnes 2a ensenyança : Presentació :
2019
Entrevista a un expert de flora i fauna d'Andorra
Respostes d'un biòleg sobre la feina d'investigació, la fauna i la flora, a partir de les preguntes fetes per alumnes de tercer curs de 1a ensenyança. Idioma: francès.
Ecologia i biodiversitat : Alumnes 1a ensenyança : Tots els públics : Presentació : Vídeo :
2019
Mapes del tipus de roques a Andorra
Fitxes dels mapes de la geologia d'Andorra simplificada. Mostra de les zones on es poden trobar cada tipus de roques.
Geologia : Docents 2a ensenyança : Tots els públics : Presentació :
2021
Evolució del paisatge a partir dels mapes de cobertes del sòl d'Andorra (MCSA)
El paisatge: visió històrica d'Andorra al s. XX. Elaboració dels MCSA, resultats i comparativa dels canvis al llarg del temps. Aplicacions dels mapes i recursos.
Canvi global : Cartografia : Ecologia i biodiversitat : Teledetecció : Docents 2a ensenyança : Presentació :
2021
La sostenibilitat al món i a Andorra
Formació entorn del concepte de sostenibilitat i el context andorrà en aquest àmbit. Eixos temàtics: biodiversitat, energia, aigua i residus.
Ecologia i biodiversitat : Recurs hídric : Energia : Educació per a la sostenibilitat : Docents 2a ensenyança : Presentació :
2021
El Canvi climàtic
Formació entorn el CC: definicions i conceptes, visions a escala global, pirinenca i local, projeccions climàtiques i escenaris futurs. Recursos i webs de referència.
Canvi global : Educació per a la sostenibilitat : Docents 2a ensenyança : CLIM’PY : Butlletí Climàtic : Observatori de la Muntanya d'Andorra : Presentació :
2021
Potencial solar de les cobertes dels edificis d'Andorra
Informació orientativa sobre l'aprofitament energètic, la rendibilitat econòmica i els beneficis ambientals de potencials instal·lacions d’energia solar a Andorra.
Canvi global : Energia : Tots els públics : Eina potencial.solar : Enllaç web :
2020
Càpsules d'història d'Andorra
Vídeos curts sobre episodis, personatges, llegendes, llocs... relacionats amb la història d'Andorra. El projecte es desenvolupà durant el confinament del 2020.
Divulgació històrica : Tots els públics : Càpsules d'història d'Andorra en temps de confinament : Vídeo :
2020
Taller "La durabilité des ressources hydriques"
Dinàmica participativa entorn el recurs hídric a Andorra i els Pirineus. Impactes del canvi climàtic i potencials mesures d'adaptació (opció de presentació interactiva).
Canvi global : Recurs hídric : Educació per a la sostenibilitat : Tots els públics : PIRAGUA : Presentació :
2020
Smart cities: les ciutats que volen ser "intel·ligents"
Què entenem per "smart city"? Exemples de projectes "smart" a Andorra en l'àmbit del turisme, la mobilitat, la muntanya, l'energia, la societat i el medi ambient.
Mobilitat : Energia : Ètica digital : Sensòrica : Turisme : Educació per a la sostenibilitat : Alumnes batxillerat : Presentació :
2018
Taller "Looking at energy"
Taller dissenyat per treballar els conceptes de generació d'energia i aïllament dels edificis des de l'àmbit de la recerca i l'enginyeria.
Energia : Educació per a la sostenibilitat : Alumnes 1a ensenyança : Potencial d'aprofitament solar als Pirineus : Presentació : Enllaç web :
2019
Calculadora d'emissions de gasos d'efecte hivernacle
Plataforma de càlcul simplificat per a la compensació d’emissions de gasos d'efecte hivernacle per al sector domèstic, les organitzacions i els esdeveniments d'Andorra.
Canvi global : Educació per a la sostenibilitat : Tots els públics : Calculadora d'emissions : Enllaç web :