Recursos pedagògics

Any Títol Línies de treball Públic Projectes Format
2022
Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència 2022
Sessió participativa realitzada amb alumnes i docents en motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència de l’11 de febrer de 2022, proclamat per l’ONU.
Valors , Educació , Pobresa i exclusió social, desigualtat , Alumnes batxillerat , Presentació ,
2021
El Clima d'Andorra
Explicació del clima a Andorra, així com les seves tendències i indicadors climàtics. Definició dels conceptes: meteorologia, clima, climatologia i canvi climàtic.
Canvi global , Meteorologia , Climatologia , Analítica de dades , Docents 2a ensenyança , Alumnes 2a ensenyança , Alumnes batxillerat , Presentació ,
2015
Estat natural
Sèrie audiovisual de 53 episodis per donar a conèixer la riquesa i la varietat del medi natural d'Andorra, així com la recerca que es duu a terme en diferents àmbits.
Canvi global , Meteorologia , Riscos naturals , Educació per a la sostenibilitat , Tots els públics , Vídeo ,
2020
Phénoclim: projecte de ciència ciutadana
Activitats interactives on-line per aprofundir en el coneixement de les espècies presents al projecte a partir del joc: mots encreuats, relaciona, puzzles, memory...
Canvi global , Flora , Ecologia i biodiversitat , Educació per a la sostenibilitat , Alumnes 1a ensenyança , Alumnes 2a ensenyança , Alumnes batxillerat , Enllaç web ,
2018
Història geològica de la Terra i la geologia d'Andorra
Breu recorregut per la història geològica de la Terra i els diferents tipus de roques presents a Andorra. Activitat per a les Jornades de la Ciència de l'EASE d'Ordino.
Geologia , Alumnes 2a ensenyança , Presentació ,
2018
La fauna d'Andorra
Presentació d'alguns grups d'animals que habiten a Andorra i als Pirineus amb els trets més característics. Relació i afectacions de la fauna amb el canvi climàtic.
Fauna , Docents 1a ensenyança , Docents 2a ensenyança , Presentació ,
2019
Entrevista a un expert de flora i fauna d'Andorra
Respostes d'un biòleg sobre la feina d'investigació, la fauna i la flora, a partir de les preguntes fetes per alumnes de tercer curs de 1a ensenyança. Idioma: francès.
Ecologia i biodiversitat , Alumnes 1a ensenyança , Tots els públics , Presentació , Vídeo ,
2018
Els estatges de vegetació a Andorra
Presentació dels estatges (basal, montà, alpí i subalpí) a Andorra i les espècies que s'hi poden trobar. Descripció de les característiques més representatives.
Flora , Ecologia i biodiversitat , Docents 1a ensenyança , Docents 2a ensenyança , Tots els públics , Presentació ,
2019
Mapes del tipus de roques a Andorra
Fitxes dels mapes de la geologia d'Andorra simplificada. Mostra de les zones on es poden trobar cada tipus de roques.
Geologia , Docents 2a ensenyança , Tots els públics , Presentació ,
2021
Evolució del paisatge a partir dels mapes de cobertes del sòl d'Andorra (MCSA)
El paisatge: visió històrica d'Andorra al s. XX. Elaboració dels MCSA, resultats i comparativa dels canvis al llarg del temps. Aplicacions dels mapes i recursos.
Canvi global , Cartografia , Ecologia i biodiversitat , Teledetecció , Docents 2a ensenyança , Presentació ,
2021
La sostenibilitat al món i a Andorra
Formació entorn del concepte de sostenibilitat i el context andorrà en aquest àmbit. Eixos temàtics: biodiversitat, energia, aigua i residus.
Ecologia i biodiversitat , Recurs hídric , Energia , Educació per a la sostenibilitat , Docents 2a ensenyança , Presentació ,
2021
El Canvi climàtic
Formació entorn el CC: definicions i conceptes, visions a escala global, pirinenca i local, projeccions climàtiques i escenaris futurs. Recursos i webs de referència.
Canvi global , Educació per a la sostenibilitat , Docents 2a ensenyança , CLIM’PY , Butlletí Climàtic , Observatori de la Muntanya d'Andorra , Presentació ,
2021
Potencial solar de les cobertes dels edificis d'Andorra
Informació orientativa sobre l'aprofitament energètic, la rendibilitat econòmica i els beneficis ambientals de potencials instal·lacions d’energia solar a Andorra.
Canvi global , Energia , Tots els públics , Eina potencial.solar , Enllaç web ,
2020
Càpsules d'història d'Andorra
Vídeos curts sobre episodis, personatges, llegendes, llocs... relacionats amb la història d'Andorra. El projecte es desenvolupà durant el confinament del 2020.
Divulgació històrica , Tots els públics , Càpsules d'història d'Andorra en temps de confinament , Vídeo ,
2020
Taller "La durabilité des ressources hydriques"
Dinàmica participativa entorn el recurs hídric a Andorra i els Pirineus. Impactes del canvi climàtic i potencials mesures d'adaptació (opció de presentació interactiva).
Canvi global , Recurs hídric , Educació per a la sostenibilitat , Tots els públics , PIRAGUA , Presentació ,
2020
Smart cities: les ciutats que volen ser "intel·ligents"
Què entenem per "smart city"? Exemples de projectes "smart" a Andorra en l'àmbit del turisme, la mobilitat, la muntanya, l'energia, la societat i el medi ambient.
Mobilitat , Energia , Ètica digital , Sensòrica , Turisme , Educació per a la sostenibilitat , Alumnes batxillerat , Presentació ,
2018
Taller "Looking at energy"
Taller dissenyat per treballar els conceptes de generació d'energia i aïllament dels edificis des de l'àmbit de la recerca i l'enginyeria.
Energia , Educació per a la sostenibilitat , Alumnes 1a ensenyança , Potencial d'aprofitament solar als Pirineus , Presentació , Enllaç web ,
2019
Calculadora d'emissions de gasos d'efecte hivernacle
Plataforma de càlcul simplificat per a la compensació d’emissions de gasos d'efecte hivernacle per al sector domèstic, les organitzacions i els esdeveniments d'Andorra.
Canvi global , Educació per a la sostenibilitat , Tots els públics , Calculadora d'emissions , Enllaç web ,