Tecnologia

TECNOLOGIA

L'eix Tecnologia es centra en el desenvolupament de la recerca aplicada i la innovació a través de l'ús de tecnologies emergents, processos àgils d’innovació i eines disruptives perquè els actors claus d'Andorra puguin adoptar-les fàcilment. Promovem el desenvolupament de nous sectors econòmics més sostenibles i enfocats a la millora del benestar de la societat.

Veure Projectes  

 

Línies de treball

 • Living Lab

  Ecosistema d’innovació que fomenta la coordinació, la recerca, el disseny i la validació de projectes que permetin l’aprenentatge, l’experimentació i el treball en xarxa, amb la voluntat d’aconseguir l’optimització dels processos d’avaluació i test de nous productes o serveis.

 • Smart Data, analítica, visualització espacial

  Fem ús de les dades provinents de diferents fonts i contextos per a interpretar, analitzar i modelar dinàmicament entorns de complexitat diversa que ajudin a la presa de decisions.

 • Processos d’innovació

  Sistematitzem i incorporem metodologies de gestió de la innovació que permetin a les organitzacions del país incrementar la seva competitivitat mitjançant la transformació de les idees en prototips i nous desenvolupaments, contribuint d'aquesta manera a fer créixer l’economia del coneixement i de la recerca a Andorra.

 • Drons, sensòrica i altres sistemes de teledetecció

  Utilitzem sistemes avançats de recollida de dades mediambientals, geogràfiques, energètiques i d’altra tipologia per caracteritzar i quantificar variables d’interès orientades al sector públic i privat, generant sinergies i relacions entre diferents sectors d’activitat.

 • Impressió i modelat 3D

  Connectem de les capacitats d’ecosistemes físics i digitals per a la integració de diferents creacions d’alt valor afegit, per tal de generar oportunitats en l’àmbit de la impressió 3D, impulsant la transformació digital i el desenvolupament de noves habilitats i formacions que promoguin l’emprenedoria.

 • Ètica digital

  Definim marcs d’entesa i compromís de les implicacions ètiques del disseny, desenvolupament, implementació, operació i ús de les tecnologies digitals, tenint en compte els drets fonamentals dels usuaris i dels col·lectius que representen.