Neix

Andorra Recerca + Innovació

Inspirant el canvi

Andorra Recerca + Innovació

Tres entitats de recerca i innovació del país s’han fusionat en un únic ens de caràcter públic: Andorra Recerca + Innovació, que integra l'Institut d'Estudis Andorrans, l'Observatori de la Sostenibilitat d'Andorra i Actua Innovació.

La llei de creació de la nova entitat va ser aprovada pel Consell General de les Valls d’Andorra el maig de 2021.

 

Impulsar la recerca i la innovació al país

Andorra Recerca + Innovació neix amb la voluntat de donar resposta als reptes actuals i de futur que afecten Andorra i tot el món. Aquesta entitat de caràcter públic vol generar coneixement, transmetre’l a la societat, aportar solucions per al desenvolupament sostenible i contribuir a la diversificació de l’economia d’Andorra.

Quines són les finalitats d'Andorra Recerca + Innovació?

Digitalització

Fer front als reptes actuals i de futur

Generació de coneixement sobre la realitat física i humana del Principat d'Andorra i sobre els reptes actuals i de futur que afecten el país i el món a escala global.

Aproximació a l'entorn digital

Generar solucions

L'aportació de solucions innovadores per al desenvolupament sostenible de la societat andorrana i la seva adaptació permanent a l'evolució social i tecnològica.

Acompanyament

Donar suport al sector de recerca i investigació

L'oferta de consell i suport científic, tècnic i estratègic als poders públics del Principat d'Andorra.

Optimització de processos

Compartir el coneixement

Transmissió del coneixement generat a la societat andorrana i a la comunitat internacional.

Acompanyament

Diversificar l'economia, potenciant el coneixement

La contribució en la diversificació de l'economia andorrana i en el desenvolupament d'una economia del coneixement mitjançant la prospecció i l'exploració de noves oportunitats de negoci en àmbits innovadors i tecnològics.

Notícies

Agenda

Botànica radical

Botànica radical

Adaptació de les plantes a les condicons climàtiques més severes.