Projectes

EVICC
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

En col·laboració amb l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic (OECC) de la Secretaria d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, aquest projecte estudia l'impacte, la vulnerabilitat i la capacitat d'adaptació del territori als efectes del canvi climàtic. 

L'estudi aborda una anàlisi detallada específica del sectors estratègics del país (i.e. l'agricultura, l'energia, la salut i el turisme) a través del càlcul i la definició d'indicadors d'impacte, vulnerabilitat, exposició i adaptació al canvi global. En col·laboració amb els actors clau del territori, s'està duent a terme una feina transversal amb l'objectiu de desenvolupar indicadors adaptats a les especificitats de cada sector.

Els resultats derivats d'aquest estudi han de contribuir a afrontar els reptes futurs davant de les conseqüències del canvi climàtic al territori i a assolir els objectius de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls a la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).

 


Projectes

Notícies