Anna Albalat

Anna Albalat
Investigadora

Geògrafa amb màster en meteorologia, especialitzada en climatologia. Surt més a compte comprar-li un vestit que convidar-la a sopar. Cau bé.