Projectes

Pyrenees4clima
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) a través de l'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic (OPCC) lidera el nou projecte Pyrenees4clima en el qual AR+I està com associat. El principal objectiu és reforçar la resiliència als Pirineus a través de l'aplicació de mesures d'adaptació al Canvi Climàtic. El projecte Pyrenees4clima "Cap a una comunitat de muntanya transfronterera resilient al clima als Pirineus" es troba en el Programa europeu LIFE iniciat el passat octubre de 2023 i es desenvoluparà fins al desembre de 2030.

El projecte seguirà la implementació de l'Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic (EPiCC), la primera estratègia europea de canvi climàtic dissenyada amb l’objectiu d’unificar polítiques i contextos regionals i accelerar de les polítiques d'acció climàtica als Pirineus per donar continuïtat als punts claus identificats en la pròpia estratègia. El projecte Pyrenees4clima permetrà treballar en profunditat la concertació multisectorial i multiterritorial per a establir una sòlida governança en la lluita contra el canvi climàtic als Pirineus basada en la cooperació territorial.

La implementació del projecte s'organitza en 12 paquets de treball que són liderats per alguns dels socis del projecte formant tàndems nord-sud com el Servei Meteorològic de Catalunya i MeteoFrance, l'Institut Pirinenc d'Ecologia-CSIC i el Conservatoire Botanique National donis Pyrénées et de Midi-Pyrénées, la Agence donis Pyrénées i CREAF, NASUVINSA, la AECT Pirineus-Pyrénées, el Réseau Pyrénées Vivantes i Universitat Autònoma de Barcelona, Oficina Catalana de Canvi Climàtic i la regió de Occitanie o el propi OPCC-*CTP.

Des AR+I es treballa activament en els diferents grups de treball o Work Packages (WP). Per una banda, el WP2-CLIMATE s’actualitzarà tota la informació climàtica i es treballarà tant en l’homogeneïtzació com en les projeccions climàtiques a escala regional i en la proposta i elaboració dels indicadors climàtics, treballs que actualment segueixen les línies de treball de l’equip de Ciències de la Terra i de l’atmosfera. A més, s’ha proposat el nostre territori per a casos pilot per a l’estudi del gradient de temperatura altitudinal i per a zona de control per a la modelització de neu.

En el WP3-RESILIENT NATURAL AREAS es donarà continuitat a projectes de seguiment d'ecologia i biodiversitat com el seguiment de les congestes del Pirineu o l'estudi dels aspectes fenològics d'alguns boscos.

En el WP4-ADAPTED MOUNTAIN ECONOMY es participarà en tasques específiques per aprofundir en l'impacte del canvi climàtic a les estacions d'esquí amb l'objectiu de proposar fulls de ruta d'adaptació. A més, AR+I participarà en la dinamització i la millora dels sistemes agro-silvo-pastorals, en especial a la cadena de valor de la fusta de cara a l'adaptació i l'aprofitament dels boscos en un context de canvi climàtic al Pirineu.

En el WP5-POPULATION & TERRITORY juntament amb la Universitat de Barcelona i la Universitat de Navarra es farà el cas pilot de seguiment de la qualitat de l'aire a Andorra, l'anàlisi de com els extrems climàtics poden afectar a la seva qualitat i fer un testeg de la tecnologia low-cost per fer seguiment dels contaminants en llocs complementaris. 

El Programa LIFE és l'únic instrument financer de la Unió Europea dedicat, de manera exclusiva, al medi ambient i a l'acció pel clima i és un dels principals contribuents al Pacte Verd Europeu. El projecte Pyrenees4clima respon al programa de projectes estratègics integrats (SIP) destinat a donar suport al seguiment, desenvolupament i aplicació de les estratègies d'adaptació i mitigació al Canvi Climàtic.

 


Projectes

Notícies