Laura Trapero

Laura Trapero
Coordinadora Investigadora

Doctora en Física, especialista en meteorologia i climatologia de muntanya. Ha començat la campanya de micromecenatge per comprar un radar.