Projectes

Nivopyr
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

El turisme de neu és un sector econòmic de gran rellevància a les zones d'alta muntanya dels Pirineus, i també un dels més vulnerables al canvi climàtic. El projecte d'investigació NIVOPYR [1] és una iniciativa internacional de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), adreçada a avaluar la influència del canvi climàtic en l'evolució del turisme de neu, i més específicament en l'esquí alpí dels Pirineus.

Les àrees de muntanya han estat identificades com a regions especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic i com a zones de gran interès per a la detecció i avaluació dels possibles impactes. En les últimes dècades, el turisme d'hivern, altament sensible als canvis en la meteorologia i la disponibilitat de neu, s'ha convertit en una de les principals activitats econòmiques en zones de muntanya i juga un paper clau com a font d'ingressos i desenvolupament local. Conèixer com afecta el canvi climàtic a aquest sector i definir estratègies d'adaptació són els principals reptes a què s'enfronta el projecte NIVOPYR. Aquest projecte de recerca es desenvolupa sobre les 49 estacions d'esquí alpí més importants dels Pirineus, concentrades en una franja central limitada a l'oest per La Pierre Saint-Martin (Nouvelle Aquitaine) i a l'est per Vallter 2000 (Catalunya).

Els principals objectius del projecte NIVOPYR són:

  • Desenvolupar una metodologia d'anàlisi específica a la regió pirinenca per integrar el coneixement ja existent en els patrons presents i futurs de les temperatures, precipitacions, coberta de neu i comportament dels esquiadors.
  • Comprendre millor i vincular de forma objectiva els possibles canvis sobre el mantell de neu i les capacitats futures de producció de neu amb la vulnerabilitat resultant de les estacions d'esquí dels Pirineus.
  • Estudiar els impactes potencials sobre les diferents estacions d'esquí del Pirineu i analitzar la estratègies d'adaptació més adequades per a cada tipologia.

A continuació es presenten els principals resultats de el projecte NIVOPYR. 

  • S'ha desenvolupat un estudi detallat sobre les diferents tipologies d'estacions als Pirineus segons el seu grau de vulnerabilitat (definició de tres perfils diferenciats) i han estat caracteritzats de manera detallada [2].
  • S'ha elaborat una guia de recomanacions amb mesures per a l'adaptació del sector de les estacions d'esquí al canvi climàtic.

Algunes de les accions proposades per als diferents tipus d'estacions són les següents:

  • Per a les més resilients: mesures d'adaptació tècniques per garantir la seva activitat (preparació de les pistes i ús de producció de neu artificial).
  • Per a les més vulnerables: es requereixen solucions més estructurals (foment de les activitats complementàries, millores en les comunicacions, la desestacionalització o en els casos més extrems, un complet canvi d'activitat cap a un nou model de turisme sostenible, centrat en activitats que no depenguin tant de el recurs nival i estiguin més orientades al turisme de muntanya estival).
  • En línies generals, cal tendir cap a mesures de diversificació durant el període d'esquí i cap a millores dels sistemes de gestió de la neu.

 


 

[1] M. Pons et al., “Influencia del cambio climático en el turismo de nieve del Pirineo. Experiencia del proyecto de investigación NIVOPYR,” Pirineos, vol. 169, Dec. 2014.

[2] M. Pons, P. A. Johnson, M. Rosas, and E. Jover, “A georeferenced agent-based model to analyze the climate change impacts on ski tourism at a regional scale,” International Journal of Geographical Information Science, vol. 28, no. 12, pp. 2474–2494, Dec. 2014.

 


Projectes

Notícies