Projectes

SARIF: Sistema d'Avaluració del Risc d'Incendi Forestal

El Sistema d’Avaluació del Risc d’Incendi Forestal (SARIF) proporciona les capes cartogràfiques temàtiques que permeten avaluar el risc d’incendi diari a Andorra. Cal destacar que inclou el càlcul de l’índex canadenc de foc (Fire Weather Index), àmpliament utilitzat en altres sistemes d’avaluació del risc d’incendi arreu del món. Aquest índex, basat exclusivament en dades meteorològiques, aporta informació sobre la disponibilitat de la vegetació per iniciar i propagar un foc. Altres capes temàtiques d’interès són les del mapa de combustibles i el mapa d’inflamabilitat i dificultat d’extinció.

El sistema del Fire Weather Index (FWI) permet determinar el perill d'incendi forestal per a un lloc i moment determinat, a partir de dades d'estacions meteorològiques. Tot i que aquest sistema està pensat per determinar el perill d'incendi en boscos on predominen els combustibles de coníferes, s'ha demostrat efectiu per determinar el perill d'incendi en boscos amb diversos tipus de combustibles. Actualment, aquest sistema s'utilitza per avaluar el perill d'incendis de països com Canadà, Austràlia o Nova Zelanda.

El FWI es calcula a partir de sis components que consideren els efectes del contingut hídric dels combustibles (herbes, matollars, arbres, etc.) i del vent sobre el comportament del foc:

  • Valors sobre el contingut hídric del combustible (Fuel moisture codes).
  • Valors sobre el comportament del foc (Fire behaivor indices).
  • Variables climàtiques de temperatura, humitat relativa, velocitat del vent i precipitació.

 El sistema FWI no és un indicador de canvis en el perill entre hores, no té en compte les variacions dels tipus de combustible entre estacions o llocs. El FWI ens dóna un valor diari del perill d'incendi al pic de més risc de mitja tarda (temperatures més elevades,...) amb les mesures de les variables climàtiques preses al voltant de les 12, hora solar.

Mapa amb el càlcul FWI a les 12h solar del dia 11-08-2021.

Coincidint amb l’inici de la campanya d’incendis forestals, el cos de Bombers i Protecció Civil d’Andorra van presentar el portal www.incendis.ad. La web desenvolupada per Andorra Recerca + Innovació i l’Àrea de cartografia de Govern, amb la col·laboració dels set comuns, dona resposta a les tasques de prevenció i gestió d’emergències que realitzen aquest cossos professionals. A través de la web es pot consultar la informació relacionada amb el perill d’incendi forestal.

El butlletí d'avís de perill d'incendi forestal (BPIF) es publica només aquells dies en els quals el perill és alt, i per tant es requereix una vigilància i prevenció especial per part de tota la població. També s’inclou tota la informació sobre l'estat dels berenadors a les diferents parròquies d'Andorra. S'hi pot consultar la situació, l’estat d’obertura, les condicions d’ús i la información relativa a l’accés amb les recomanacions dels punts d’interès propers a la zona. Finalment s’ha incorporat l’accés a la informació de la previsió meteorológica i a un recull de recomanacions i consells per a la població en general.

Exemple de butlletí d’avís de perill d’incendi forestal emès pels bombers d’Andorra.

Projectes

Notícies