Projectes

Seguiment episodis nivometeorològics i d'allaus
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

Dins aquest projecte es realitza un seguiment del mantell nival amb l’objectiu d’estudiar aquells episodis que han anat vinculats a activitat d’allaus per tal de conèixer-ne millor els factors desencadenants, ja siguin meteorològics, del terreny o —en el cas d'allaus accidentals— de factor humà.

Durant l’hivern es fa el control, de manera sistemática, de la formació i l’evolució de les capes febles situades dins del mantell nival, així com el seguiment d’episodis d’activitat d’allaus. Les observacions s’efectuen habitualment al sector del circ de l’Estanyó, a Sorteny, on hi ha una de les estacions nivometeorològiques de la xarxa del Servei Meteorològic Nacional. També es fan observacions addicionals en altres zones aprofitant els treballs sobre el terreny pel projecte ATES i visites als llocs on s’han produït allaus accidentals o situacions de l’estratigrafia del mantell de les quals se'n vol fer un seguiment en particular.

Perfil de neu a l'estació de Perafita.

A finals del 2019 es va posar en funcionament el model SNOWPACK per a les estacions nivometeorològiques de Sorteny i de Perafita. Aquest programa serveix per modelitzar el mantell nival i la seva estratigrafia, i preveure’n l’evolució en diferents orientacions. En aquest sentit, es realitzen observacions setmanalment prop de les estacions nivometeorològiques amb l’objectiu de comparar els perfils realitzats manualment amb la sortida del model automàtic i així poder detectar limitacions del model per poder-lo millorar.

Observació dels cristalls de neu.

 


Projectes

Notícies