Projectes

ATES
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

L’Escala d'Exposició de Terreny d'Allaus (ATES, pel seu acrònim en anglès) és una eina que permet avaluar, descriure i comunicar com de procliu és el terreny a estar afectat per allaus, sense tenir en compte els factors variables nivometeorològics. Per realitzar aquesta classificació, els tècnics tenen en compte diferents variables, com el pendent, la densitat de la vegetació, les trampes del terreny o la freqüència i mida d’allaus esperades, entre d’altres. El producte final és un mapa invariable on el terreny allavós es divideix en tres classes: simple, exigent i complex, de manera que la informació arriba a l’esquiador o raquetista d’una manera simplificada i clara.

Aquesta classificació va ser desenvolupada l’any 2004 per Parks Canada, i avui en dia és àmpliament utilitzada en diversos països. 

A Andorra, el CENMA-IEA va començar a treballar en la cartografia ATES l’any 2015. A partir de l’any 2016, i en el marc d’un projecte finançat per un ajut de temàtica andorrana del Govern d’Andorra, l’OBSA es va integrar en aquest projecte amb l’objectiu de generar la plataforma per donar a conèixer aquesta cartografia. L’any 2017, gràcies a diversos convenis amb el Ministeri de Turisme i amb Andorra Turisme en representació d’Infoturisme, on hi eren representats tots els comuns, la plataforma va veure la llum, aportant informació de les primeres zones. El catàleg ha augmentat gradualment fins a publicar la resta de zones esquiables del Principat.

Actualment es disposa d'un visor, on es pot trobar la cartografia i els itineraris d'esquí de muntanya i raquetes fruit d'aquest projecte, així com de diversos panells instal·lats a l'entrada de les valls dels itineraris proposats.

Nou geovisor amb el mapa d'Andorra i totes les rutes disponibles.

Es preveu seguir treballant en aquest projecte amb un caire transfronterer, amb la proposta de nous itineraris circulars que passin per Catalunya i França.


Projectes

Notícies