Projectes

GWOP: Gravity Waves and Orographic Precipitation

El projecte GWOP, que és l’acrònim de Gravity Waves and Orographic Precipitation, té l’objectiu general d’estudiar diferents processos meteorològics que es veuen afectats per la presència del relleu, com les ones de muntanya, la formació de rotors i els efectes de l’orografia en els processos de precipitació.

Després de la campanya experimental i observacional GWOP’17 realitzada als Pirineus Orientals l’hivern de 2017, es va iniciar el processat de totes les dades enregistrades (radar, lidar, disdròmetre, entre altres). La estratègia observacional va ser dissenyada per tal de caracteritzar dos fenomens diferents: les ones de muntanya i la precipitació orogràfica. Durant el 2020 s’ha completat l’anàlisi observacional detallada dels casos d’estudi seleccionats, per tal de descriure com les precipitacions es poden veure afectades quan interaccionen amb el fenomen d’ones de muntanya i s’ha completat amb la modelització meteorològica. 

Als articles publicats durant el 2019 s’hi suma l’anàlisi i modelització d’un episodi d’ones de muntanya amb presència d’un rotor. Els resultats inèdits d’aquest anàlisi s’han publicat i es poden consultar a l’article titulat "Multi sensor observations of an elevated rotor during a mountain wave event in the Eastern Pyrenees" (Udina et al., 2020). 

Andorra Recerca + Innovació col·labora amb diferents institucions a nivell internacional, com la Universitat de Barcelona —que lidera el projecte—, MeteoFrance, l'Agència Estatal de Meteoriologia (AEMET) i el Servei Meteorològic de Catalunya. El projecte està finançat pel fons MINECO/FEDER (CGL2015-65627-C3-2-R). 


Projectes

Notícies