Projectes

Butlletí Climàtic: monitoratge del clima d'Andorra
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

El butlletí vol donar resposta algunes de les preguntes que es fa la població: Aquest mes ha estat més càlid o més fred que el de l’any passat? Aquest estiu ha plogut més del que seria habitual?

Els butlletins climàtics d’Andorra són mensuals i aborden l’anàlisi dels períodes mensuals, estacionals i anuals. La informació publicada es complementa amb una cartografia climàtica de la distribució de la temperatura, la precipitació i les anomalies climàtiques a escala mensual, estacional i anual. Aquest treball es realitza a partir de l’anàlisi de les dades que proporcionen les estacions meteorològiques del país i es comparen amb l'Atles Climàtic Digital d'Andorra (ACDA, www.acda.ad)

Mapa de temperatura mitjana i anomalia del mes de maig 2021.

A més, s'elaboren els gràfics de temperatura i precipitació per a l'estació de referència de Central de FEDA (Forces Elèctriques d'Andorra) i, durant l'hivern, l'evolució del mantell de neu a l'estació de Sorteny. 

Evolució de gruix de neu a l'estació meteorològica de Sorteny durant l'hivern 2020-2021.

A banda del butlletí climàtic, paral·lelament s’ha elaborat la cartografia per al balanç hídric d’Andorra, seguint la metodologia dels butlletins climàtics amb les estacions disponibles del país i incloent-hi dues estacions de l’entorn més pròxim: l’Ospitalet i Aston. 


Projectes