Anàlisi climàtic d'aquest juny 2023, amb una temperatura d'1,4ºC per sobre la mitjana

Andorra Recerca i Innovació ha preparat l'anàlisi climàtic d'aquest juny passat, que ha estat lleugerament càlid a l'estació de Central de FEDA. La temperatura màxima mitjana ha estat de 23.5ºC i la temperatura mínima mitjana ha estat de 11.1ºC. Per tant, la temperatura mitjana ha estat 17.3ºC, és a dir, 1.4ºC per sobre la mitjana climàtica pel període de referència 1981-2010.

Temperatura mitjana al juny des de 1950 fins al 2023 i la temperatura mitjana climàtica pel període 1981-2010 a l'estació de Central de FEDA.
Gràfic: Andorra Recerca + Innovació.

Pel que fa al comportament de les temperatures diàries recollides per AR+I a l’estació de Central de FEDA, s’han situat per sota la mitjana a principis de mes. A partir del dia 4 però la temperatura mitjana va incrementar. La temperatura màxima es va registrar el dia 25 amb 32ºC.

Evolució de les temperatures diàries a l'estació de Central de FEDA durant el juny 2023.
Gràfic: Andorra Recerca + Innovació.

L’estació de Central de FEDA ha acumulat fins a 144.9mm, per sobre la mitjana climàtica que és de 80.5mm. Els principals episodis han estat el 17 de juny on es van acumular fins a 17.5mm, el dia 27 amb 29.8mm i el dia 29 amb 25.6mm.

Pel que fa a l’alta muntanya, l’estació que ha rebut més quantitat de precipitació ha estat Perafita, on s’han acumulat gairebé 250mm i on la precipitació ha estat repartida durant tot el mes. Els principals episodis que en destaquen son el dia 27 on es van acumular fins a 57.8mm dels quals 33.7mm en 30min i el dia 29 amb 54.5mm dels quals 17.7mm en 30min. Les temperatures es van mantenir pròximes a la mitjana climàtica (període de referència 2009-2019) fins a mitjans de mes. La temperatura màxima diària es va registrar el dia 25 amb 20.3ºC.

Temperatura màxima i mínima diària al juny (segments verds), la temperatura mitjana màxima i mínima pel període de referència 2009-2019 (línies discontínues) i la precipitació diària acumuluda (barres blaves) a l’estació de Perafita.
Gràfic: Andorra Recerca + Innovació.

Continuem amb temperatures mensuals per sobre la mitjana climàtica.

Anomalia de temperatura mensual durant aquest any 2023 a l'estació de Central de FEDA. 
Gràfic: Andorra Recerca + Innovació.

Ben aviat ampliarem la informació en el Butlletí Climàtic que elaborem conjuntament amb el Servei Meteorològic Nacional d'Andorra.