Febrer càlid i humit

Aquest febrer ha estat càlid però humit

La temperatura mitjana ha estat 4.9ºC, és a dir, 1.33ºC per sobre la mitjana climàtica pel període de referència 1981-2010

Aquest febrer ha estat càlid a l'estació de Central de FEDA. La temperatura màxima mitjana ha estat de 10.8ºC i la temperatura mínima mitjana ha estat de -1ºC. Per tant, la temperatura mitjana ha estat 4.9ºC, és a dir, 1.33ºC per sobre la mitjana climàtica pel període de referència 1981-2010.

Temperatura mitjana al febrer del 1950 fins al 2023 i la temperatura mitjana climàtica pel període 1981-2010 a l'estació de Central de FEDA.
Gràfic: Andorra Recerca + Innovació.

Després d’un gener amb temperatures fredes i típiques per l’època de l’any, el febrer va tornar a recuperar temperatures per sobre la mitjana. Aquest mes s’ha caracteritzat per tenir només dos períodes freds. A l’estació de Sorteny a 2290m el febrer es va tancar amb temperatures mínimes inferiors al percentil 2 els dies 26 i 27 amb 16ºC i -17.75ºC respectivament.

Temperatura màxima i mínima diaria de febrer, la mitjana màxima i mínima pel període de referència 1981-2010 i percentil 2 de temperatures mínimes a l’estació de Sorteny.
Gràfic: Andorra Recerca + Innovació.

Pel que fa a les precipitacions, a l’estació de Central de FEDA s’han acumulat un total de 42.3mm, lleugerament per sobre de la mitjana climàtica, repartida en dos episodis de precipitació. El més destacat va ser el 22 i 23 on es van acumular fins a 33.6mm. Tot i aquesta anomalia positiva, el febrer es caracteritza per ser el mes més sec de l’any.

Valors de precipitació diària durant el gener a l’estació de Central de FEDA.
Gràfic: Andorra Recerca + Innovació.

El mantell nival a l’estació de Sorteny segueix sent molt deficitari. Del 21 fins al 27 es van acumular fins a 70cm de neu. Les poques nevades d’aquest hivern acompanyades del fort vent han deixat un mantell just en el percentil 10, és a dir, que només un 10% de les observacions per un 28 de febrer es situen en 1.65m de gruix de neu, la resta, el 90% de totes les observacions de la sèrie de Sorteny es troben per sobre aquest valor.

Evolució del mantell de neu a l'estació de Sorteny per la temporada 2022-2023. 
Fes clic sobre el gràfic interactiu.

Continuem fent el seguiment de les anomalies de temperatura a l'estació de Central de FEDA.

Anomalia de temperatura mensual durant aquest any 2023 a l'estació de Central de FEDA. 
Gràfic: Andorra Recerca + Innovació.

Ben aviat ampliarem la informació en el Butlletí Climàtic que elaborem conjuntament amb el Servei Meteorològic Nacional d'Andorra.