Projectes

PYRMOVE

PyrMove es centra en la prevenció i gestió de el risc associat a esllavissades de terra que causen la major part dels danys en carreteres, preses, pobles i activitats del Pirineu. En concret, el projecte es centra en dos tipus d’esllavissades que freqüentment afecten el Pirineu: grans esllavissades (com per exemple la del Forn de Canillo) i lliscaments múltiples ocasionats per episodis de pluges intenses (“MORLEs”), que afecten simultàniament àmplies zones del territori, com els ocorreguts durant els aiguats de 1982.

Objectius del projecte:

  • Promoure l'adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos geològics.
  • Fomentar la inversió per abordar els riscos específics, garantia d'adaptació enfront a catàstrofes i desenvolupament de sistemes de gestió de catàstrofes.
  • Sensibilitzar autoritats i població a el risc d'esllavissades de terra de gran envergadura i MORLEs.
  • Millorar la capacitat d'anticipació i resposta dels actors del territori als riscos específics i a la gestió de catàstrofes naturals.

Per arribar als objectius anteriors s'han definits una sèrie d'accions:


Acció 1: Gestió i seguiment del projecte.
Acció 2: Activitats de comunicació.
Acció 3: Transferència de resultats al territori.
Acció 4: Previsió i gestió d'esllavissades grans afectant infraestructures.
Acció 5: Previsió i gestió de crisi amb esllavissades múltiples durant episodis de pluja (MORLEs)

Actualment el Govern d'Andorra té implantats diferents sistemes d’auscultació sobre tres dels grans moviments del territori: el Forn de Canillo, el Fener i un sector de les Tarteres. Un dels llocs pilots seleccionats en el projecte és el Forn de Canillo, on es vol contribuir a millorar la gestió del risc, ampliant els estudis d’anàlisi i caracterització de l’esllavissada com també els sistemes de vigilància i alerta. L’objectiu és monitoritzar en temps real el moviment i detectar/interpretar possibles acceleracions.

Extensòmetre instal·lat en el marc del projecte al Forn de Canillo.

En paral·lel, s’està desenvolupant una segona activitat, un simulador de crisi MORLEs als Pirineus. El software, associat a una base de dades georeferenciada, permetrà avaluar zones susceptibles de desencadenar-s’hi esllavissades de terra a causa de l'acció de pluges intenses. El simulador de crisi MORLEs es validarà a partir d’esdeveniments reals en llocs pilots i es podrà aplicar posteriorment a altres zones i/o a escenaris climàtics futurs.

El projecte, d’una durada de tres anys, està finançat en el marc del programa POCTEFA 2014-2020 i està format per cinc socis pertanyents a tres regions transpirinenques (Espanya, Andorra i França).

En aquest enllaç podeu consultar la monografia elaborada dins el projecte sobre els MORLE, Episodis Regionals d’Esllavissades (ERE) històrics als Pirineus.


Projectes