Finalització del projecte PYRMOVE sobre el risc d’esllavissades

Finalització del projecte PYRMOVE sobre el risc d’esllavissades

Durant el mes de juny conclou, després de 4 anys, el projecte POCTEFA (Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra, 2014-2020) anomenat PYRMOVE “Anàlisi regional del risc d’esllavissades al Pirineu”. El projecte està format per socis dels tres territoris fronterers: la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, coordinadora del projecte) i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) per part d’Espanya, Andorra Recerca + Innovació (AR+I) com a soci andorrà, i per la part francesa el Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) i el Centre d’Étude et d’Expertise sud els Risques, l’Environment, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA).


Aquest projecte tenia com a eixos prioritaris, repartits en cinc accions: promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos geològics; fomentar la inversió per abordar els riscos específics i desenvolupament de sistemes de gestió de catàstrofes; sensibilitzar autoritats i població al risc d’esllavissades; millorar la capacitat d’anticipació i resposta dels actors del territori als riscos específics i a la gestió de catàstrofes naturals.

Concretament, al territori andorrà, els resultats obtinguts de les accions principals del projecte són:

  • En el marc de l’acció 2, activitats de comunicació, s’ha elaborat una monografia sobre MORLES on es recopila i s’analitzen els principals episodis d’esllavissades regionals. A nivell andorrà el contingut es centra sobretot en l’aiguat del 82. Referència de l’obra: Buxó P. (coord) 2022: Els Episodis Regionals d’Esllavissades als Pirineus, 122 pàg. Col·lecció: Monografies tècniques 10. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
  • Dins l’acció 4, titulada “Previsió i gestió d’esllavissades grans afectant infraestructures”, s’han estudiat en detall tres grans moviments: Forn de Canillo (Andorra) i Vielha i Gourette (França). A Andorra es van perforar dos sondejos nous al peu del lòbul de Cal Ponet-Cal Borronet que s’han equipat amb piezòmetres i extensòmetres de cable que registren de manera continua el desplaçament i s’envia diàriament a un servidor. Aquestes dades permeten obtenir una modelització més acurada i actualitzada. En un futur, aquesta instrumentació es podria arribar a utilitzar com a sistema d’alerta, però calen més dades per conèixer millor el seu comportament i definir uns valors llindar acurats.
Instrumentació instal·lada al Forn de Canillo en el marc del projecte (esquerra) i monogràfic imprès i editat del projecte (dreta).
Instrumentació instal·lada al Forn de Canillo en el marc del projecte (esquerra) i monogràfic editat del projecte (dreta).
          

Durant els dies 17 i 18 de maig es va realitzar a Vielha el seminari final de projecte de forma presencial i telemàtica. El primer dia es van presentar els resultats principals (es pot recuperar la gravació en aquest enllaç) i es va realitzar una visita de camp a dos esllavissades d’Arties (prop de Vielha). El 18 de maig es va fer el taller d’eines desenvolupades, on es van presentar el simulador d’esllavissades múltiples amb QGIS, eines per l’elaboració de mapes de susceptibilitat i el tutorial interactiu de divulgació sobre física de moviments de vessant amb Algodoo. Tota la documentació i els fitxers per al desenvolupament del taller (gravació en aquest enllaç) es pot trobar a la web del projecte.

   
Visita de camp a dues esllavissades d’Arties.
 
  Presentació del resultats del projecte a Vielha.

 

Trobareu tota la informació i resultats del PYRMOVE a la pàgina web del projecte: https://pyrmove.eu/ca (pot ser que algun contingut encara es vagi actualitzant).