Projectes

Butlletí del recurs hídric
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

El Butlletí mensual de seguiment del recurs hídric del Principat d’Andorra presenta una sèrie d’indicadors i índexs amb la finalitat de disposar d’una aproximació a la situació actual del recurs hídric al país. El butlletí s’estructura en dos seccions principals, centrades en dades climàtiques i en dades del cabal del riu Valira. 

Els índexs proposats en una primera fase són l'SPI (Standardized Precipitation Index[1] i l'SSFI (Standardized Streamflow Index[2] que permeten estudiar la sequera meteorològica i hidrològica, respectivament [3]. Futures edicions del butlletí inclouran nous indicadors i índexs sempre amb l'objectiu d'avançar en la comprensió de la situació del recurs hídric al país.

Les dades de precipitació i de cabal i els índexs calculats a partir d’aquestes provenen d’estacions concretes del país que, sense ser regionalitzades, aporten una idea de la situació global, indiquen tendències i han de permetre l’avançament a possibles situacions d’escassetat d’aigua.

El buttlletí s'elabora mensualment des d'Andorra Recerca + Innovació amb la col·laboració del Servei Meteorològic Nacional i del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia

 


Vídeo explicatiu del butlletí mensual de seguiment del recurs hídric d’Andorra, a partir de document pertanyent al març (cliqueu la imatge)


 

[1] T. McKee, N. Doesken, and J. Kleist, “The relationship of drought frequency and duration to time scales,” in Eight Conference on Applied Climatology, California, 1993.

[2] R. Modarres, “Streamflow drought time series forecasting,” Stoch. Environ. Res. Risk Assess., vol. 21, no. 3, pp. 223–233, 2007, doi: 10.1007/s00477-006-0058-1.

[3] Organización Meteorológica Mundial (OMM) y Asociación Mundial para el Agua, “Manual de indicadores e índices de sequía,” 2016.


Projectes

Notícies