Projectes

Sistemes d'observació meteorològica
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

Durant el primer semestre del 2020, Andorra Recerca + Innovació ha continuat la gestió de la xarxa d’estacions nivometeorològiques d’alta muntanya implementada entre els anys 2007 i 2009 a Andorra. L’objectiu principal és garantir el funcionament correcte i ininterromput de les estacions. En aquest sentit, es fa un seguiment diari de la presa correcta de mesures, així com de la necessitat del buidatge i el canvi de líquids dels pluviòmetres totalitzadors. El bon funcionament d’aquesta xarxa és de gran interès per al país, ja que la seva informació es fa servir en diversos projectes, com ara el càlcul periòdic d’anomalies climàtiques, el sistema d’avaluació del risc d’incendi forestal, el seguiment del mantell nival i la modelització meteorològica, entre d’altres.

Les tasques més destacades són els manteniments preventius anuals fets a les estacions a finals de gener 2020 i la instal·lació a dues de les estacions d’un sensor infraroig que mesura la temperatura superficial de la neu. Aquesta informació és molt valuosa pel seguiment del mantell nival i la seva modelització SNOWPACK.

El mes de juny del 2020 s’ha fet efectiu el traspàs de les estacions meteorològiques —Aixàs, Bony de les Neres, Sorteny i Perafita— a l’OECC (Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic), tal i com recull la LITECC (Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic), amb la finalitat de planificar, mantenir i operar la xarxa nacional d’observació meteorològica.

Aquest estiu de 2021 es va desmantellar l'estació meteorològica instal·lada al pic de Maià. 

Manteniment i instal·lació del sensor de temperatura de la neu a Sorteny.

Projectes

Notícies