Projectes

MIRANDA
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

L’objectiu general d’aquest projecte és millorar el coneixement de la capa límit en zones d’orografia complexa i la representació dels processos atmosfèrics que intervenen en les dinàmiques de dispersió dels contaminants. S'analitzen els seus efectes sobre la qualitat de l’aire i els possibles impactes que tenen sobre el territori i la salut de la població andorrana. 

El projecte preveu els següents objectius:

  • Millorar la comprensió de l’estructura i la variabilitat espacial i temporal de la capa límit atmosfèrica hivernal en una zona d’orografia complexa i urbanitzada, com és la vall central d’Andorra, a partir d’observacions in situ. 
  • Avaluar els models numèrics actuals —atmosfèric i químic— pel període 2016-2020 mitjançant les mesures reals existents de les estacions meteorològiques automàtiques i la xarxa de vigilància de qualitat de l'aire del Govern d’Andorra. 

En paral·lel també s’investigaran els aspectes relacionats amb la qualitat de l’aire i la salut: 

  • Es revisarà i s'actualitzarà l'inventari de fonts d’emissió de contaminants atmosfèrics d’origen antropogènic a les parròquies d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany. 
  • S'iniciarà l’inventari d’emissions biogèniques del territori andorrà. Diferents estudis apunten a aquestes emissions com els agents precursors i causants de la generació d’ozó troposfèric en zones rurals. 

La caracterització dels episodis contaminants ha de permetre estudiar la correlació entre els nivells de qualitat de l’aire, les situacions meteorològiques i els possibles impactes en la salut de la població andorrana. Finalment, en col·laboració amb altres investigadors d'Andorra Recerca + Innovació, que actualment treballen en un model nacional de mobilitat, està previst utilitzar els seus resultats com a variables d’entrada pel futur model nacional de qualitat de l’aire (inventari d’emissions urbanes dinàmic). 

Durant el 2020 s’ha iniciat la instal·lació dels sensors de baix cost TinyTags de temperatura i humitat, per tal d’iniciar la monitorització dels perfils verticals de temperatura a la vall central d’Andorra la Vella i conèixer l’estructura i dinàmica de les inversions tèrmiques hivernals en aquesta vall urbanitzada. S'ha instrumentat des del fons de vall fins a la cota 2100m (Tosa del Braibal), completant així la actual xarxa d’estacions meteorològiques.

Sensor de temperatura i humitat instal·lat a la zona de Can Noguer.

Projectes

Notícies