Projectes

ADAPYR

El projecte OPCC ADAPYR és la tercera generació dels projectes sobre canvi climàtic, impactes i mesures d’adaptació que coordina l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC), del Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus. El primer projecte, l’OPCC, va formar part del programa POCTEFA 2007-2013 i va suposar la creació d’una xarxa d’entitats compromeses en l’estudi del canvi climàtic. En el programa POCTEFA 2014-2020 es va engegar el projecte OPCC2, que tenia com a objectiu capitalitzar i difondre els resultats de diversos projectes relacionats amb el canvi climàtic i que estaven finançats pel mateix programa POCTEFA.

El partenariat del projecte aplega centres de recerca i entitats públiques i privades del sector ambiental de les dues vessants de la serralada, amb dotze socis i trenta associats. Aquestes entitats contribuiran i compartiran els seus coneixements i treballaran sobre els impactes, la vulnerabilitat i l'adaptació al canvi climàtic en diversos camps, com la flora, la fauna, els estanys i torberes, les glaceres, els boscos, l’aigua, els riscos naturals o l'estudi del propi clima. Es preveu que alguns dels resultats del projecte estiguin disponibles online a través del geoportal de l’OPCC.

El projecte OPCC ADAPYR es desenvolupa sota la coordinació de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (www.opcc-ctp.org), del Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus, amb uns objectius científics que són comuns a tots els territoris pirinencs:

  • Millorar el coneixement sobre el canvi climàtic i els seus impactes a Andorra. Es pensaran fórmules per assegurar el seguiment d’indicadors de canvi climàtic i dels seus impactes a llarg terme.
  • Fomentar la innovació mitjançant accions concretes en matèria de canvi climàtic des de la capitalització dels resultats per part de l’OPCC i, en concret, de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic del Govern d’Andorra, a partir del treball desenvolupat per nosaltres. En aquest sentit, es participarà en tres línies guia pirinenques: (i) la de planificació local sobre el clima, (ii) l’adaptació als plans de gestió de l’aigua, i (iii) l’adaptació als plans de gestió forestals.
  • Assegurar la transferència de les recomanacions i resultats del projecte a les entitats d’Andorra per fomentar l’adaptació i la resiliència en el marc de l’Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic.

Aquest projecte està finançat pel programa Interreg-POCTEFA i pel Govern d’Andorra a través dels Ajuts complementaris al POCTEFA 2014-2020.


Projectes

Notícies