Projectes

POCRISC

El projecte —d’una durada inicial de tres anys però finalment prevista per quatre anys— està liderat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), i compta amb socis espanyols, francesos i andorrans. Entre aquests darrers Andorra Recerca + Innovació hi figura com a entitat sòcia, i el Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències del Govern d’Andorra, com a entitat associada.

L’objectiu del projecte POCRISC és fomentar una cultura comuna del risc sísmic als Pirineus, desenvolupant aproximacions harmonitzades de l’avaluació del risc sísmic per als gestors d’emergències, afavorint així la difusió d’informació comuna i compartida dirigida a les autoritats locals i al públic, i proporcionant les eines d’ajuda a la decisió adaptades a les necessitats dels gestors de crisis. I tot això enfocat cap a una zona transfronterera, que comprèn les regions de Catalunya a Espanya, Occitània a França i Andorra.

Un dels resultats principals del projecte és una estimació automàtica a nivell municipal en temps quasi-real dels danys causats per un terratrèmol, dirigida als gestors d’emergències. A més, una aplicació per a telèfons intel·ligents creada per a l’avaluació de la vulnerabilitat i del dany post-sísmic que serà de gran utilitat als serveis de gestió de les emergències sísmiques. La redacció de guies pràctiques de vulnerabilitat sísmica dels edificis dirigides als tècnics de la construcció i als gestors del risc representen un gran valor afegit. Els resultats es posaran en comú pels serveis transfronterers d’emergència a través d’exercicis de crisis. Els resultats obtinguts en la zona d’estudi es podran transferir a tots els Pirineus.

Les principals accions del projecte són:

  • Desenvolupar i compartir eines per millorar la gestió de crisis sísmiques, construïdes d’acord amb les estratègies nacionals en vigor i amb el propòsit d’enriquir els dispositius existents.
  • Dotar a les proteccions civils, els serveis tècnics de les autoritats públiques regionals i locals i als professionals de la construcció d’un marc metodològic i d’eines pràctiques per a l’avaluació i reducció de la vulnerabilitat sísmica dels edificis essencials.
  • Dotar d’eines pràctiques als serveis de protecció civil i a la comunitat sísmica per intervenir en cas de terratrèmol.

El 2019, l’edifici Prat del Rull del Govern d’Andorra ha sigut l’objecte de diverses campanyes de mesura de la seva vibració natural. L’ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) va ser l’encarregat de mesurar la vibració de l’edifici mitjançant acceleròmetres. L’ENIT (École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes) es va encarregar de modelitzar l’edifici en 3D. Amb els primers resultats obtinguts de la vibració natural de l’edifici no va ser necessària la campanya prevista de mesures amb radar RAR per part del BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières).

Dins de l’acció relativa a la preparació per a la crisi sísmica, s’ha desenvolupat la cartografia de la vulnerabilitat sísmica de tots els edificis residencials d’Andorra. És una eina molt útil per entendre quin comportament podran tenir els edificis residencials del país en cas de terratrèmol important, i, per tant, quins danys es poden esperar i com ens hi podem preparar, anticipar i actuar.

Durant el mes de març del 2021 es va organitzar un seminari web dirigit a representants de tots els serveis pirinencs implicats en la gestió operativa de terratrèmols. A Andorra, els principals actors implicats en aquest tipus d’emergència són el Cos de Bombers, Protecció Civil, Servei d’Urgències Mèdiques i el Cos de Policia. L'objectiu és presentar i debatre les eines posades en marxa en el marc del projecte:

  • Com establir un coneixement anticipat de la situació?
  • És possible l’ocurrència d’altres terratrèmols?
  • Sobre quina base podem jutjar la intensitat real del fenomen al territori (perspectiva asseguradora)?
  • Quins edificis es poden rehabilitar i sota quines condicions?
Estimació de danys per regions, en el cas d’Andorra, el sisme simulat es percebria amb una intensitat de IV-V.
Estimació de danys per regions a causa d’un terratrèmol a Olot. En el cas d’Andorra, el sisme simulat es percebria amb una intensitat de IV-V.

Al mes de juny es va organitzar un exercici que va consistir en simular un terratrèmol de magnitud 5.5 a Olot i veure quina n'era la resposta sísmica. Es va presentar  l’impacte i abast del terratrèmol simulat i com s’activaven les primeres respostes del pla d’emergències a Catalunya, així com l’actuació dels bombers per fer el triatge dels edificis i zones més afectats. D’aquesta manera, la selecció va permetre fer l’exercici d’avaluació virtual de danys en els edificis. 

Instantània de l’aplicació durant la realització de l’exercici d’avaluació de danys de la simulació. 

Aquest projecte està finançat pel programa Interreg-POCTEFA i pel Govern d’Andorra a través dels Ajuts complementaris al POCTEFA 2014-2020 referència AUEP009-AND/2015.

 


Projectes

Notícies