Manel Niell

Manel Niell
Investigador

Biòleg, especialista en micologia i usos tradicionals de les plantes. Historiador clandestí i instigador d'apocalipsis zombies.