Projectes

SANA SILVA

Els Pirineus són un territori cobert en gran part per boscos que està sent fortament afectat pel canvi climàtic. El canvi climàtic està debilitant la capacitat de recuperació dels boscos en agreujar les condicions ambientals (en particular, els canvis en la distribució anual de les precipitacions, l'augment dels períodes secs i les onades de calor). Això ja està tenint un impacte notable en els boscos: defoliació, envermelliment, decaïment, desenvolupament i colonització de patògens i plagues.

Aquests fenòmens poden tenir conseqüències molt diverses, des de pèrdues de producció i productivitat fins a decaïments massius que poden desestabilitzar ecosistemes sencers i indústries forestals locals.

En aquest context, els principals actors de la sanitat forestal dels Pirineus francesos, espanyols i andorrans s'han unit en el projecte SANA SILVA per crear una veritable xarxa transfronterera d'experts capaços de cooperar i actuar concretament als nostres territoris.

Els objectius generals del projecte són: 

 • Elaborar una estratègia de cooperació transfronterera en matèria de salut forestal.
 • Posar en marxa accions prioritàries per fer front als reptes compartits actuals i futurs.

Els resultats que es volen aconseguir són:

 • Millora en l'anticipació i la capacitat de reacció mitjançant la creació d'un sistema operatiu compartit d'alerta primerenca,
 • Millorar la detecció, la comprensió i la gestió dels fenòmens que afecten la sanitat forestal mitjançant la posada en marxa d'accions pilot, i
 • Facilitar la posada en comú dels coneixements disponibles a la regió mitjançant la creació d'una xarxa d'experts pirinencs.
 • El projecte permetrà, finalment, una important transferència de coneixements als actors forestals.

 

El cap de files d'aquest projecte transpirinenc és l'entitat francesa FORESPIR, que compta amb el següent grup de socis: 

 • Centre National de la Propriété Forestière Occitanie,
 • Centre de la Propietat Forestal,
 • Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya,
 • Gobierno de Aragón,
 • Gestión Ambiental de Navarra, S.A
 • Fundación HAZI Fundazioa,
 • NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario,
 • Office National des forêts – Agence des Pyrénées Atlantiques,
 • Office National des Forêts – Direction Territoriale Midi-Méditerranée,
 • Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos - OPCC,
 • Union des communes forestières du grand sud,
 • Andorra Recerca i Innovació.

SANA SILVA també compta amb el suport tècnic de:

 • Département Santé des forêts Occitanie – PACA – Corse (Ministère de L’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire / DRAAF PACA)
 • Centre National de la Propriété Forestière Nouvelle-Aquitaine
 • Gobierno de Navarra
 • Generalitat de Catalunya

 

El projecte SANA SILVA està cofinançat en un 65% per la Unió Europea a través del programa Interreg VI-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027). L'objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. Els socis del projecte també cofinancen fins al 20% de les accions preses.

 

 


Projectes

Notícies