Projectes

Marteloscopi
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

La superfície de bosc a Andorra ha augmentat vora un 38% des de l’any 1948. La densitat dels arbres és cada cop més elevada, mentre que l’aigua de pluja no ha incrementat. Això porta inevitablement a un augment de l’estrès dels arbres i de tot l’ecosistema forestal.  

La gestió forestal sostenible, integrant la gestió propera a la natura (close to nature forestry), és una de les eines que tenim a l’abast per millorar les condicions d’alguns boscos, actuant de forma suau, i millorant la seva resiliència. L’objectiu de la gestió és clar: millorar l’embornal de carboni i tenir un cert control del rati aigua blava i agua verda, potenciant la diversitat. Ara bé, avui en dia la societat es troba desconnectada del bosc, i sovint té certa reticència en la dinamització de la gestió.  

Per tor plegat, són necessaris estudis concrets i dirigits a conèixer i mesurar l’impacte de diferents tipus de gestió al propi funcionament del bosc. Alhora, la ciència aplicada a la governança forestal, uns dels pilars del European Forest Institut (EFI), ha de servir per conèixer i millorar l’encaix de l’economia circular a la pròpia gestió forestal, essent els marteloscopis una de les eines més adequades. 

En aquesta línia, Andorra Recerca + Innovació lidera, en col·laboració amb el Comú de La Massana, la implantació del primer marteloscopi forestal al país.

El primer Marteloscopi d'Andorra és una superfície quadrada de bosc de pi roig, on tots els arbres estan mesurats, identificats i cartografiats, a més d'integrats en un software que permet fer pràctiques i entrenaments virtuals de gestió forestal.

Marteloscopi deriva del mot francès “martelage” que significa selecció d’arbres, i de la paraula grega “skopein” que significa mirar. Els marteloscopis són molt útils per entrenar i provar diferents tipus de gestió de forma virtual i poder-ne avaluar els resultats sense efectes físics al bosc. Es busca els trade-off entre els criteris ecològics i econòmics imposats per diferents tractaments forestals, que podran ser simulats i visualitzats amb un software específic.

Els marteloscopis representen aules i laboratoris a cel obert. Permeten que els estudiants analitzin les variables del bosc i proposin tipus de gestió a través de dispositius tablet o mòbils, mantenint una connexió directa amb el bosc. Està obert a diferents nivells, i es concep també com una eina d’apropar el bosc a la ciutadania (citizen tool).

Alhora el Marteloscopi d'Andorra permetrà dur a terme experiments silvícoles demostratius en parcel·les adjacents. Es podran monitoritzar i comparar les variables de vida dels arbres, com la capacitat de fixació de CO2, l’alliberament d'oxigen, la transmissió de llum des de las capçades cap al sòl, i dels paràmetres físics del microambient, abans i després dels experiments de gestió silvícola.


Projectes