Projectes

Estudi micològic

Els fongs són un dels grups taxonòmics més desconeguts, tot i que les interaccions biològiques d’aquests organismes amb altres éssers vius —sobretot els vegetals— són vitals pel funcionament dels ecosistemes. La seva funció com a descomponedors capaços de degradar les substàncies més recalcitrants —com la lignina dels vegetals o la quitina dels animals— fa que siguin uns dels principals organismes que reciclen matèria orgànica. Aquestes activitats tenen impacte en el cicle del carboni, i actuen sobre els embornals naturals de carboni, com el sòl.

La seva activitat biològica es veu afectada —com la resta dels éssers vius— per l’impacte del canvi climàtic i també per les deposicions de nitrogen degudes a la contaminació. Això provoca canvis en la composició fúngica del sòl que afecten a la vegetació a la qual estan interconnectats i que poden tenir conseqüències imprevisibles en els ecosistemes.

Per altra costat, els fongs produeixen serveis ecosistèmics en forma de cossos fructífers que són recollits cada temporada i que es converteixen en una font de recursos econòmics al ser un atractiu turístic i d’esbarjo, a part del seu ús com a producte gastronòmic.

L’objectiu general d’aquest projecte és el d’avaluar l’efecte del canvi global en la diversitat i la producció dels fongs productors de bolets en els boscos de pi negre i al límit forestal, ja que les muntanyes del territori mediterrani es preveu que seran dels territoris més afectats pel canvi climàtic.

Un altre objectiu d’aquest estudi és completar la check-list i la llista vermella dels bolets d’Andorra.

El projecte de check-list va iniciar-se al 2000 i l’estudi del l’impacte del canvi climàtic en els fongs es va iniciar en base aquest estudi, durant a partir de l’any 2015.

Per a realitzar aquest estudi s’han establert quaranta-nou parcel·les d’estudi de 10x10 metres, quaranta a la zona de la Rabassa (Sant Julià de Lòria) i nou a la Vall de Sorteny (Ordino). Es preveu que amb el canvi climàtic es produeixi un canvi en l’època en que surten els cossos fructífers dels fongs, perllongant-se cap a l’hivern, però amb un retard en la seva aparició. Per altra banda, està previst que les regions mediterrànies rebran menys precipitacions, cosa que comportarà una reducció de les produccions.


Projectes