Projectes

Metabarcoding

Aquest estudi es centra en identificar la biodiversitat d’un determinat ambient a través de la detecció de determinades seqüencies senyal pròpies de cada grup taxonòmic. En general s’empra aquesta tècnica per estudiar microorganismes. Aquesta línia d’estudis s’ha iniciat amb un projecte conjunt amb el CRG (Centre de Regulació Genòmica) i el CREAF (Centre d’Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals) per estudiar els microorganismes procariotes dels llacs d’Andorra i finançant en part pel govern d’Andorra.

L’estudi dels microorganismes és de gran importància, ja que no només tenen un impacte directe en la nostra salut i la salut dels animals, sinó que també en depenen el funcionament dels ecosistemes. Per exemple, molts microorganismes tenen un paper primordial en el cicle del carboni, ja sigui perquè el retiren de l’atmosfera, com aquells altres que produeixen metà o CO2. Altres fixen nitrogen atmosfèric i el converteixen en una molècula assimilable per a les plantes i d’altres converteixen els nitrats o l’amoni del sòl en nitrogen gas.

Tanmateix, els fenòmens derivats de l'activitat humana com la contaminació, el canvi climàtic, impacten negativament en els ecosistemes comprometent l'equilibri de les comunitats microbianes i posant en perill la supervivència de la resta d'espècies. Els darrers anys, els investigadors estan descobrint la importància dels més de bilions de tipus de microorganismes del planeta, encara que els preocupa que la riquesa pugui estar desapareixent, igual que s'extingeixen espècies de plantes i animals. Per entendre com els humans i altres formes de vida a la Terra poden suportar el canvi climàtic, és vital incorporar el coneixement de la biodiversitat “invisible” microbiana.

La monitorització dels llacs d'alta muntanya contribueix a estudiar l'impacte del canvi climàtic, atesa la gran vulnerabilitat d’aquests ambients a les fluctuacions climàtiques i a la pressió antròpica creixent.

El projecte "Metabarcoding dels Llacs d'Andorra - METALAND" té com a objectiu principal captar la primera imatge de la biodiversitat microbiana de 6 llacs emblemàtics del Principat d'Andorra. Per això, es combina l'experiència i el coneixement de tres entitats capdavanteres al seu camp. El CRG, especialista en el desenvolupament de projectes de metabarcoding per estudiar la diversitat microbiana; i AR+I i CREAF, amb excel·lents competències en l'ús de tecnologies innovadores per a la comprensió i la conservació dels ecosistemes de llacs d'alta muntanya.

Els microbiomes (la col·lecció de bacteris i altres microorganismes) és un dels temes pendents en els estudis de biodiversitat andorrana. Metaland permetrà explorar les comunitats poc conegudes de bacteris que viuen als llacs de muntanya del país. Aprofundir en el coneixement d’aquestes espècies en el marc actual del canvi climàtic és un repte per poder tenir més dades per estudiar els impactes que aquest canvi ocasionarà als ecosistemes en general. 

La investigadora del projecte, Hannah Benisty Sánchez-Elvira agraeix al Govern d'Andorra l'ajut de la convocatòria per a projectes de temàtica andorrana, APTA021-AND/2022.


Projectes

Notícies