Projectes

Estudi d’etnobotànica i etnomicologia

L’etnobotànica és l’estudi dels usos dels vegetals. En concret, en com s’han emprat de manera tradicional. L’etnomicologia és el mateix, però aplicat als fongs. A nivell mundial i com a efecte de la globalització i de diferents processos d’aculturació, molts dels usos tradicionals i dels coneixements empírics acumulats durant centenars d’anys han desaparegut o desaspareixen a gran velocitat.

La metodologia d’estudi sol consistir en una entrevista semiestructurada a les persones que han viscut en la societat tradicional (en el cas d’Andorra, amb entrevistes a padrins i padrines) així com l’elaboració d’un herbari de les espècies vegetals.

Paral·lelament s’ha iniciat un estudi en el que s’han aplicat alguns d’aquests coneixements tradicionals en l’obtenció de productes per a recerca biotecnològica. L’objectiu general és avaluar diverses espècies vegetals per a l’elaboració de productes cosmètics. Aquest estudi es va iniciar durant anys 2013 i 2014 a través d’un ajut del Departament de l’Ensenyament Superior i Recerca del Govern d’Andorra en el marc dels ajuts de la CTP (ACTP016 els-AND/2012). Els objectius del projecte eren detectar algunes de les espècies amb elevat potencial antioxidant i estudiar la viabilitat d'utilitzar-ne els extractes com agents protectors d’oxidació lipídica.

El 2015, un cop analitzades totes les plantes internament i per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), es va trobar que la boixerola (Arctostaphilos uva-ursi) era la planta amb un potencial antioxidant més elevat i la candidata per a estudis posteriors.

Al mateix temps es va encetar un treball de recerca sobre la creació de nous productes andorrans amb plantes silvestres del país amb una elevada capacitat antioxidant. Per aquesta raó es va entrar al Cluster de salut i benestar coordinat en un inici per ACTUA (Govern d’Andorra). Amb la participació en el Cluster es van crear sinèrgies amb les empreses andorranes.

 


[1] Niell, M. i Agelet, A. (2011). Remeis i plantes d'us tradicional del Pirineu. Recull etnobotànic de les valls d'Andorra. Monografies del Cenma.

[2] Niell, M. “Los hongos y los espíritus elementales.” Revista Catalana de Micologia, 38: 59-70. 2017.

[3] M. Niell, J. Girbal, L. Ribas, “L'ús dels esclerocis de Claviceps purpurea dins la medicina popular andorrana.” Revista Catalana de Micologia, 32: 37-42. 2010.

[4] M. Niell, J. Girbal, "Els noms populars dels bolets a Andorra." Revista Catalana de Micologia, 28: 209-216. 2006.


Projectes

Notícies