Projectes

COOPTREE
Photo by Ruben Hanssen on Unsplash

En el marc del programa de cooperació territorial per a l’espai sud oest europeu Interreg Sudoe 2021-2027, neix el projecte COOPTREE. Aquest és un projecte de col·laboració transfronterera que crearà una base de coneixement i d’intercanvi d’experiències per l’adaptació dels boscos al canvi climàtic i a les sequeres. Per fer-ho, s’integrarà la diversitat forestal, la silvicultura adaptativa i la valorització de productes del bosc.

El potencial adaptatiu dels boscos al canvi climàtic ha d’integrar la diversitat i les funcions ecosistèmiques del bosc, la silvicultura propera a la natura i la generació de productes de la cadena de valor comercial, en un marc de sostenibilitat econòmica i ambiental. Aquest no és un repte, sinó una obligació per poder adaptar els boscos al canvi global.

Els ecosistemes forestals estan cada vegada més amenaçats per l’escalfament global. En especial els boscos del sud oest d’Europa, on el nivell d’incertesa sobre els efectes de l’escalfament global i les sequeres al bosc és elevada. En aquest context, gestors, silvicultors, i polítics, necessitaran informació de base per poder preveure i adaptar el bosc al nou context d’incertesa.

Aquest projecte treballa com millorar la resiliència forestal a través de la diversitat genètica de les espècies forestals, duent a terme diversos experiments, i també a partir de la recopilació d’informació per la conservació dels recursos genètics de l’Europa sud occidental. Els experiments aniran encaminats a avaluar algunes de les hibridacions naturals d’espècies forestals, a partir d’un mètode transnacional comú. També serviran per millorar l’estat del coneixement de la resistència a la sequera d’algunes especies d’arbres, com el pi roig.

Finalment es duran a terme experiències pilot de silvicultura adaptativa propera a la natura que permetin aprofitar els recursos extrets del bosc integrant-los en la cadena de valor de circuit curt millorant la resiliència forestal. Una d’aquestes experiències pilot es durà a terme a Andorra, en un dels boscos que està patint més els efectes de la sequera.

Durant l’execució del projecte es faran cursos i tallers per tal de divulgar coneixements i resultats, i d’intercanviar les experiències entre els diferents territoris implicats.

Aquest projecte es durà a terme amb la col·laboració del Comú de la Massana.


Projectes

Notícies