Projectes

SIGMA
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

El projecte SIGMA (Sistema d’Informació Geogràfica Mediambiental d’Andorra) és un projecte que es va iniciar a finals de l’any 2001 amb la clara voluntat d’aglutinar el màxim de cartografia temàtica del país i homogeneïtzar-la en un format compatible amb els sistemes d’informació geogràfica. En els seus inicis, el projecte va rebre el suport econòmic de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) i l’assessorament tècnic del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).

Actualment, el SIGMA s’ha convertit en la principal plataforma web per poder accedir a la cartografia temàtica generada des de l’antic Institut d’Estudis Andorrans i també l’indret per anar ubicant els futurs mapes que es vagin generant des d'Andorra Recerca + Innovació.

Des d'aquest enllaç es pot accedir a recursos cartogràfics com el mapa geològic, geomorfològic, d’hàbitats o els mapes de cobertes del sòl, entre d’altres. Es poden descarregar en diferents formats SIG, i també es pot accedir a les respectives metadades i informes.

Paral·lelament, es pot consultar part de la cartografia disponible des del visor de mapes.

Imatge del servidor de mapes d’Andorra que forma part del projecte SIGMA.

 

Molt properament també podreu accedir a la cartografia temàtica generada des d'Andorra Recerca + Innovació a la nova plataforma de la Infraestructura de Dades Espacials d’Andorra (IDEA) de l’Àrea de Cartografia del Ministeri de Territori i Habitatge del Govern d’Andorra.

 


Projectes

Notícies