Projectes

Regulació de la Intel·ligència Artificial en l’àmbit internacional

El Principat d’Andorra participa en diversos fòrums i organismes multilaterals en els quals es discuteixen i s’estableixen marcs reguladors de diversos àmbits. Dins d’aquests hi ha el de les tecnologies digitals i, concretament, la intel·ligència artificial. En col·laboració amb el Ministeri d’Afers Exteriors, Andorra Recerca i Innovació ha estat treballant en diversos grups d’experts de la UNESCO i del Consell d’Europa per establir els marcs de regulació necessaris.

S’ha treballat i es treballa en les següents iniciatives:

UNESCO

Pensar la intel·ligència artificial responsable: una guia de deliberació

Document de la guia

Recomanació per a l’ètica de la intel·ligència artificial

Document de la Recomanació

Valoració d’impacte ètic de la recomanació per a l’ètica de la intel·ligència artificial

Document sobre la metodologia de valoració

Metodologia de valoració de la preparació per a desplegar la recomanació per a l’ètica de la IA

Publicació sobre la metodologia

Consell d'Europa

Document de base sobre intel·ligència artificial, drets humans, democràcia i estat de dret del Comitè Ad-Hoc d’IA (CAHAI)

Accès als documents de treball

Proposta de Conveni vinculant sobre intel·ligència artificial, drets humans, democràcia i estat de dret del Comitè d’IA (CAI)

Accès als documents de la proposta de Conveni

 


Projectes

Notícies