Projectes

GBIF
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

El GBIF —Global Biodiversity Information Facility— és una organització internacional finançada pels governs de més d’una cinquantena de països i altres institucions amb la finalitat de construir una base de dades a nivell mundial sobre qualsevol forma de vida que hi ha a la terra.

Visió global del volum de dades de biodiversitat incloses al GBIF

Tot i que la idea de crear una xarxa d’aquest estil es va formular durant l’any 1999, no va ser fins l’any 2001 quan el GBIF va obtenir el reconeixement oficial dels governs participants. Durant els anys següents es va crear el Secretariat com a òrgan coordinador de l’entitat. Una de les tasques principals va ser la de donar-se a conèixer i anar incorporant-hi nous participants.

Els principals objectius del GBIF es poden resumir en els següents punts:

  • Crear una base de dades de biodiversitat gratuïta i oberta a tothom.
  • Fomentar l’intercanvi científic per afavorir la conservació de la biodiversitat.
  • Avançar a nivell global en termes de biotecnologia i bioinformàtica.
  • Influir en les polítiques mediambientals a nivell mundial.

Andorra forma part del GBIF com a membre amb dret a vot des de l’any 2010. Des d’aleshores el Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra de l’Institut d’Estudis Andorrans ha estat el representant d’Andorra al GBIF. Actualment, Andorra Recerca + Innovació ha agafat el relleu i continua participant amb l’aportació de dades sobre la biodiversitat del país.

De moment Andorra ha aportat al voltant d’unes 116.000 dades de set grups taxonòmics diferents: flora, vertebrats, artròpodes, fongs, mol·luscs, líquens i briòfits.

Volum de dades d’Andorra segons el grup taxonòmic

Es poden consultar i descarregar les dades d’Andorra i de la resta del món des de la web oficial del GBIF.

Està previst que properament es puguin descarregar les dades d’Andorra a partir d’un portal web exclusiu del país en el qual es puguin fer consultes guiades a partir de diferents filtres i al mateix temps s’hi puguin incloure altres aplicacions que ajudin a l’anàlisi de les dades.

Imatge del portal web del GBIF

Projectes

Notícies