Projectes

SOLIDIGITAL

SOLIDIGITAL és un projecte interregional de recerca aplicada que es desenvolupa en el marc del programa europeu de cooperació transfronterera creat per a fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer d’Espanya, França i Andorra (POCTEFA). Té com a objectiu aprofitar els avantatges de la digitalització per a reforçar l'accés, la qualitat i l'eficàcia dels serveis solidaris de suport a les persones en situació de pobresa amb la finalitat de lluitar més eficaçment contra les situacions de vulnerabilitat i precarietat social en aquest espai de cooperació. El projecte es du a terme en 6 territoris, a més del territori andorrà: tres a Catalunya (Girona, Lleida i Barcelona) i tres a França (Pirineus Orientals, Airejà i Alta Garona). El treball d’aquesta recerca col·laborativa està dirigit a tres grans categories de beneficiaris de l'espai transfronterer de cooperació: les persones en situació de pobresa, els serveis socials públics i privats que les han d’atendre i els professionals socials d'aquests serveis sobre la base de l'intercanvi, la interconnexió i la implementació adaptada a la realitat de cada territori d’un conjunt d'eines digitals ja existents a España i França (Soliguide, Nidus i Reconnect). Com a resultat del projecte, s’espera facilitar i reforçar els processos d'inclusió social, accés al mercat de treball i participació en la comunitat de la població en situació de precarietat.

Info web iSocial: https://isocial.cat/es/solidigital/

 


Projectes

Notícies