Aura Trifu

Aura Trifu
Investigadora

Doctora en ciències humanes i socials amb tesi en l'àmbit de l'educació per la sostenibilitat. Permaculturista sense terra. Transmet pau.