Projectes

coParticiPA

 

CoParticiPA és un projecte transfronterer col·laboratiu que uneix Espanya, França i Andorra amb l'objectiu de promoure la participació activa de les persones en la xarxa de serveis socials i entitats d'intervenció socioeducativa i comunitària. Amb una durada de tres anys (2024-2026), aquest projecte, liderat per l'Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb una extensa xarxa de socis, té com a objectiu reforçar els llaços comunitaris i fomentar l'empoderament de les persones usuaris dels serveis socials a través de la seva implicació en la presa de decisions i en la gestió dels recursos socials.

Des d'Andorra, a banda de l'ARI, també són socis la Universitat d'Andorra, la Fundació Clara Rabassa i com entitat associada el Departament d'Afers Socials del Govern d'Andorra.

 

 


Projectes

Notícies