Ot Guillamet

Ot Guillamet
Investigador

Sociòleg, empenta jove, utòpic empedernit, promesa de la pedrera i expert en sobretaules.