Projectes

Enquesta d'Opinió Política

Aquesta enquesta va néixer l’any 2010 amb la intenció de ser un instrument per mesurar l’opinió de la tota la població d’Andorra sobre l’actualitat política del Principat. La seva  periodicitat és anual.
Tot i que l’enquesta està adreçada al conjunt de la població, les persones amb nacionalitat andorrana estan sobrerpresentades per poder obtenir una submostra representativa de les persones amb dret a vot, escollides de manera proporcional al pes real dels andorrans de cada parròquia en relació al conjunt del Principat. D’aquesta manera, a cada onada de l'enquesta es poden diferenciar dos resultats:
- Resultats de la mostra de les persones amb nacionalitat andorrana. Normalment 400 persones.
- Resultats de la mostra de les persones que no tenen la nacionalitat andorrana. Al voltant de 400 persones cada enquesta.

L’objectiu d’utilitzar aquesta metodologia és poder tenir resultats representatius de l’opinió política i tenir resultats de vot decidit a nivell nacional, ja que la poca població que hi ha a la majoria de les parròquies fa que sigui inviable obtenir mostres suficientment representatives a nivell parroquial. És per aquest motiu que només es fan públics els resultats del vot decidit de la circumscripció nacional.
Abans d'eleccions generals —o si s'analitza una qüestió específica de la realitat política del país— la mostra s'amplia per tenir una millor qualitat dels resultats.

Aquí es poden consultar els resultats de totes les onades de l'enquesta política.

 


Projectes

Notícies