Projectes

Desbosiguem!
Photo by Museums Victoria on Unsplash

En el marc del programa europeu de cooperació transfronterera Interreg POCTEFA 2021-2027, aquest projecte vol donar suport al manteniment dels espais oberts del Pirineu, mantenint la diversitat, les pràctiques pastorals i reduint el risc d’incendi.

El canvi climàtic, contribueix al tancament del bosc i a la pèrdua de les zones obertes, com clarianes, feixes o petits prats. L’augment de les temperatures i la pèrdua de les activitats rurals, dificulten cada vegada més el manteniment dels espais oberts a l’alta muntanya. El bosc s’expandeix fins i tot en les franges properes als pobles, urbanitzacions i disseminats en tot el Pirineu. Aquestes zones, ara ocupades per bosc i matollar, havien estat parcel·les agrícoles, erms i pastures, i tenien una biodiversitat específica que no trobem en els espais densament arbrats. Alhora, aquesta dinàmica suposa un augment del risc d’incendi i de la severitat dels incendis, tant a escala local com escala paisatge. El tancament dels espais oberts, a més d’augmentar el risc d’incendi forestal, redueix la continuïtat ecològica, i suposa una pèrdua de recurs farratger de la qual depenen activitats multifuncionals com el pastoralisme, que alhora salvaguarden aquest paisatge en mosaic, tant ric i històric propi dels Pirineus.

Aquest projecte vol aportar solucions integrals per ajudar els gestors d'aquests espais (Parcs Naturals, entitats públiques locals,titulars privats i habitants), a prendre decisions i a gestionar de forma sostenible el territori, lluitant contra les conseqüències del canvi climàtic i de l’emboscament.

El projecte té l’objectiu d’elaborar un manual de bones pràctiques sobre l’obertura i manteniment dels espais forestals oberts. En el manual s’integraran combinacions de tècniques de gestió del medi rural-forestal, com la desbrossada, el silvopastoreig, les aclarides, o el foc prescrit. D’altra banda, es modelitzaran diversos escenaris d’incendi forestal, a fi de poder veure quins són els que podrien contribuir més fàcilment als incendis forestals d’alta intensitat, relacionant-los amb les diferents estructures del bosc i d’espais oberts.

Desbosiguem planteja un cas pilot a Andorra, en concret a les parròquies de La Massana i Ordino. Aquest pilot tindrà la funció de modelitzar determinats incendis estudiant els diferents tipus d'estructures forestals. Les entitats andorranes associades al projecte són el Comú de la Massana, el Comú d'Ordino, el Cos de Bombers d'Andorra, i el Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències d’Andorra.


Projectes

Notícies