Projectes

Desbosiguem!
Photo by Museums Victoria on Unsplash

En el marc del programa europeu de cooperació transfronterera Interreg POCTEFA 2021-2027, aquest projecte vol donar suport al manteniment dels espais oberts del Pirineu, mantenint la diversitat, les pràctiques pastorals i reduint el risc d’incendi.

El canvi climàtic, contribueix al tancament del bosc i a la pèrdua de les zones obertes, com clarianes, feixes o petits prats. L’augment de les temperatures i la pèrdua de les activitats rurals, dificulten cada vegada més el manteniment dels espais oberts a l’alta muntanya. El bosc s’expandeix fins i tot en les franges properes als pobles, urbanitzacions i disseminats en tot el Pirineu. Aquestes zones, ara ocupades per bosc i matollar, havien estat parcel·les agrícoles, erms i pastures, i tenien una biodiversitat específica que no trobem en els espais densament arbrats. Alhora, aquesta dinàmica suposa un augment del risc d’incendi i de la severitat dels incendis, tant a escala local com escala paisatge. El tancament dels espais oberts, a més d’augmentar el risc d’incendi forestal, redueix la continuïtat ecològica, i suposa una pèrdua de recurs farratger de la qual depenen activitats multifuncionals com el pastoralisme, que alhora salvaguarden aquest paisatge en mosaic, tant ric i històric propi dels pirineus.

Aquest projecte vol aportar solucions integrals per ajudar els gestors d'aquests espais (Parcs Naturals, entitats públiques locals,titulars privats i habitants), a prendre decisions i a gestionar de forma sostenible el territori, lluitant contra les conseqüències del canvi climàtic i de l’emboscament.

El projecte té l’objectiu d’elaborar un manual de bones pràctiques sobre l’obertura i manteniment dels espais forestals oberts. En el manual s’integraran combinacions de tècniques de gestió del medi rural-forestal, com la desbrossada, el silvopastoreig, les aclarides, o el foc prescrit. D’altra banda, es modelitzaran diversos escenaris d’incendi forestal, a fi de poder veure quins són els que podrien contribuir més fàcilment als incendis forestals d’alta intensitat, relacionant-los amb les diferents estructures del bosc i d’espais oberts.

Desbosiguem planteja un cas pilot a Andorra, en concret a les parròquies de La Massana i Ordino. Aquest pilot tindrà la funció de simular determinats incendis forestal estudiant els diferents tipus d'estructures forestals. Les entitats andorranes associades al projecte són: Comú de la Massana, Comú d'Ordino, el Cos de Bombers d'Andorra, i el Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències d’Andorra.


Projectes

Notícies