AR+I participa a un projecte transfronterer pel manteniment dels espais oberts i la reducció del risc d’incendi al Pirineu

Andorra Recerca + Innovació participa a un projecte transfronterer pel manteniment dels espais oberts i la reducció del risc d’incendi al Pirineu
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

Andorra Recerca + Innovació coparticipa al projecte transfronterer Desbosiguem! conjuntament amb el Parc Natural de l'Alt Pirineu, el Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises, la Union des Collectivités Forestières d'Occitanie, Pau Costa Foundation, l’Escola Agrària del Pirineu i la Universitat Polítècnica de Catalunya. Aquest projecte europeu, coordinat pel Centre de Formation Professionnelle et de Promotion de l'Agriculture Ariège-Comminges, vol donar suport al manteniment dels espais oberts del Pirineu, mantenint la diversitat, les pràctiques pastorals i reduint el risc d’incendi forestal.

En un moment en que els dos vessants dels Pirineus pateixen l'abandonament agrícola i rural, a més d'estar sotmeses al canvi climàtic, la gestió del risc d'incendi, la preservació de la biodiversitat i l'ús racional dels recursos pastorals i forestals adquireixen una importància cabdal. Desbosiguem! pretén posar en comú el coneixement i l'experiència d’algunes regions pirinenques d’Espanya, França i Andorra en la gestió d'entorns forestals i rurals. Es treballarà conjuntament per la restauració i el manteniment dels boscos clars i de les zones obertes mitjançant diferents tècniques, com el pasturatge i la gestió forestal. Es desenvoluparan solucions integrades per a la reobertura del paisatge, la recuperació de les pastures i la mitigació del risc d'incendis.

L'objectiu de Desbosiguem! és donar suport als gestors d'aquestes zones rurals (Parcs Naturals, organismes públics, titulars privats i habitants) a gestionar de forma sostenible el territori, lluitant contra les conseqüències del canvi climàtic i de l’emboscament.

 

El projecte es centrarà en tres àrees principals:

  1. Analitzar a escala de paisatge, el règim d’incendis forestals a tots dos costats dels Pirineus centrals i avaluar el seu impacte sobre el medi ambient i el territori, i dissenyar una estratègia d’adaptació transfronterera en aquesta zona pilot.
  2. Identificar i desenvolupar diversos mètodes de reobertura de guarets, reducció del combustible forestal i manteniment de boscos i pastures a partir d’onze projectes pilot representatius de la diversitat de paisatges de muntanya i fons de vall del Parc Pirinenc de les Tres Nacions.
  3. Dissenyar una caixa d’eines per ajudar a la presa de decisions en el marc de les accions de restauració de zones cobertes de matolls  i arbres o de prevenció d’incendis i, al mateix temps, millorar les competències dels professionals implicats en el manteniment de les zones rurals.

Concretament, en el transcurs del projecte, s’elaborarà un manual de bones pràctiques sobre l’obertura i manteniment dels espais forestals oberts. En el manual s’integraran combinacions de tècniques de gestió del medi rural-forestal, com la desbrossada, el silvopastoreig, les aclarides, o el foc prescrit. D’altra banda, es modelitzaran diversos escenaris d’incendi forestal, alguns d'ells a les parròquies de la Massana i Ordino, a fi de poder veure quins són els que podrien contribuir més fàcilment als incendis forestals que podrien contribuir més fàcilment als incendis forestals d’alta intensitat, relacionant-los amb les diferents estructures del bosc i d’espais oberts.

El projecte Desbosiguem! és el primer projecte que es desenvoluparà en el marc territorial del Parc Pirinenc de les Tres Nacions i està inclòs en el programa europeu de cooperació transfronterera Interreg POCTEFA 2021-2027. Compta amb un pressupost de 638.952,27 €, dels quals el 65% estan finançats a través del Fons FEDER.