Projectes

Estacions sísmiques

Andorra Recerca + Innovació gestiona tres estacions sísmiques a Andorra: 

  • Estació sísmica de la Rabassa, situada a Roca de Pimes: Aquesta estació està integrada dins la Xarxa Sísmica de Catalunya de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Instal·lada des de l'octubre del 2009, integra un sismògraf amb el sensor situat a 30 metres de profunditat. 
Estació sísmica de la Rabassa.

 

  • Estació acceleromètrica de Santa Coloma: Aquesta estació també està integrada dins la Xarxa Sísmica de Catalunya de l'ICGC. El sensor, en aquest cas, és un acceleromètre posicionat a la superfície, que enregistra l'activitat sísmica des del setembre del 2010.
Estació acceleromètrica de Santa Coloma.

 

  • Estació sísmica de Pic de Padern: Aquesta altra estació sísmica forma part del Réseau de Surveillance Sismique des Pyrénées (RSSP) de l’Observatoire Midi-Pyrénées (OMP). Integra un sismògraf, però a la diferència de l'estació sísmica de la Rabassa, és un sensor de superfície (situat a només 50 cm de profunditat). Aquesta estació està en funcionament des de l'octubre del 1991. 
Estació sísmica de Pic de Padern.


La integració dels dos tipus d'aparells —sismògraf i acceleròmetre—  permet monitoritzar i seguir els sismes amb epicentre a Andorra, o a les zones properes al nostre territori i que puguin ser percebuts per la població. En cas d’un terratrèmol percebut a Andorra, la informació sísmica obtinguda és clau per a tots els cossos d’emergència del país (Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències del Govern d’Andorra, Cos de Bombers d’Andorra, Cos de Policia d’Andorra, Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, Serveis de Circulació comunals, etc.) i la premsa i les autoritats del país, ja que dona una idea de la localització i abast dels possibles danys a la població provocats per un determinat sisme.

Consulta l'activitat sísmica d'Andorra en directe!

 

Exemple de sismograma: L’estació sísmica de la Rabassa va enregistrar el passat 22 de març del 2022
un terratrèmol de magnitud 3.4 amb epicentre al Ripollès (a les 20h54 UTC, és a dir les 21h54 hora local).  
 

 

Localització de l'epicentre del terratrèmol del 22 de març del 2022 i altres dades
que s'obtenen dels sismogrames (data, hora, coordenades, magnitud i profunditat). 

Projectes

Notícies