Projectes

EnergiAnd- Impulsant la transició energètica
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

En aquest projecte es caracteritza amb un alt detall tecnològic el sistema energètic d'Escaldes–Engordany, tot geolocalitzant els principals consumidors d’energia en paral·lel a futures potencials instal·lacions generadores (com, per exemple les d’energia solar fotovoltaica). L'anàlisi es realitza a través d'un UBEM (Urban Building Energy Model), un tipus de model bottom-up dissenyat específicament per entendre els patrons espaciotemporals de l’ús de l’energia en zones urbanes [1]. Aquest model permet analitzar individualment el potencial d’estalvi en les diferents edificacions a través d’accions d’eficiència energètica i estudiar els reptes i potencialitats d’un canvi de model energètic basat en la generació distribuïda, eines de gestió de la demanda i xarxes de calor.

 

Aquest projecte ha dedicat grans esforços a la fase de caracterització del model, aportant una nova metodologia en la construcció dels arquetips representatius del parc edificat edificat a través de l'ús de dades reals de consums d'electricitat [2], [3]. En paral·lel, i amb l'objectiu de caracteritzar els sistemes presents en els diferents edificis així com el comportament dels usuaris, s'ha realitzat una enquesta in situ a 294 edificis [4].

El model informàtic implementat es representa sobre una maqueta en 3D d’Andorra. La visualització sobre la maqueta permet fomentar la interacció amb els principals responsables de la presa de decisions en matèria energètica. Per altra banda, serveix com a eina educativa i de sensibilització per a la ciutadania en general.

Visualització sobre maqueta 3D de l’ús d’electricitat en els edificis d’Escaldes-Engordany l’any 2017

El projecte “EnergiAnd, impulsant la transició energètica” [5] ha estat finançat pel Govern d’Andorra en el marc de l’Ajut de recerca o de transferència que es pugui aplicar a Andorra, d’acord amb els principis promoguts per la Fundació ActuaTech (APTA0014-AND/2017) i es realitza en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya.

 


 

[1] C. F. Reinhart and C. Cerezo Davila, “Urban building energy modeling - A review of a nascent field”, Building and Environment, vol. 97, pp. 196–202, 2016.

[2] M. P. Guillaumet, P. Borges, M. Rosas-Casals, and O. Travesset-Baro, “Building archetypes in urban energy models. A comparative case study of deterministic and statistical methods in Andorra,” in uSIM 2018 - Urban Energy Simulation, 2018.

[3] P. Borges, O. Travesset-Baro, and A. Pages-Ramon, “Hybrid approach to representative building archetypes development for urban models – A case study in Andorra,” Build. Environ., vol. 215, no. February, p. 108958, 2022, doi: 10.1016/j.buildenv.2022.108958.

[4] P. Borges, A. Pages-Ramon, and O. Travesset-Baro, “Modelización energética del parque edificado a escala urbana: encuestas como complemento a los datos catastrales en la fase de caracterización,” CienciAmérica, vol. 10, no. 3, p. 41, Oct. 2021.

[5] OBSA, “EnergiAnd- Impulsant la transició energètica. Memòria final del projecte,” 2020.


Projectes

Notícies