Projectes

Ajut Consell de la Terra
@ Consell General de les Valls d'Andorra

Dotat a parts iguals amb el Consell General de les Valls d’Andorra, l’ajut Consell de la Terra financia la redacció d’una tesi doctoral per promocionar els estudis de tercer cicle sobre el sistema polític o parlamentari andorrà.

L’ajut té una durada de tres anys. En la seva primera edició ha estat concedit al doctorand Andreu Paneque, amb un projecte de tesi titulat: El procés de professionalització de l’elit política en les democràcies de petita escala: Andorra en una perspectiva comparada.

Aquesta tesi serà defensada els primers mesos de 2022.


Projectes

Notícies