Projectes

Suport al català en l'entorn digital

El català, com a llengua minoritària, té un conjunt de condicionants quan parlem del seu ús en l’entorn digital. Si comparem el nombre de continguts digitals en català amb el d’altres llengües com l’anglès, el xinès mandarí o el castellà, podem palesar ràpidament aquest fet. Les grans empreses tecnològiques, en alguns casos, solen donar poca cobertura a les llengües minoritàries, traduint i adaptant només aquells continguts més bàsics o comuns, com les interfícies d’usuari dels sistemes operatius d’ordinadors o telèfons mòbils, o les aplicacions ofimàtiques més utilitzades. Si anem més enllà d’aquests continguts, podrem comprovar que la presència d’aquestes llengües minoritàries és pràcticament negligible i, en casos com el dels assistents de veu, pràcticament nul·la.

Hem engegat un conjunt d’iniciatives que estan enfocades a comprendre l’estat de la nostra llengua oficial en el context digital, així com donar suport a diverses activitats i projectes que tenen com a objectiu mantenir el català com a llengua viva en aquest àmbit. Actualment treballem en:

  • Col·laboració amb el Ministeri de Joventut, Cultura i Esports i el Departament de Política Lingüística en totes aquelles iniciatives que estiguin lligades amb el monitoratge i suport al català en l’entorn digital.
  • Aportacions en els entorns de regulació multilaterals com són UNESCO o el Consell d’Europa, sobre l’ús de la llengua en l’àmbit de les tecnologies, principalment en els sistemes d’intel·ligència artificial.

           Recomanació sobre l’ètica de la IA de la UNESCO

           Proposta de conveni sobre IA, drets humans, democràcia i estat de dret del Consell d’Europa

  • Facilitació de fonts escrites i sonores en català de la variant dialectal d’Andorra per entrenar models grans de llenguatge (LLMs) com són els dels projectes ILENIA i AiNA (a través del Barcelona Supercomputing Center).

            Projecte ILENIA

            Projecte AiNA


Projectes

Notícies