Projectes

Datahub

El datahub és un conjunt de sistemes i aplicacions que, agrupats sota una infrastructura tecnològica única, serveixen per a poder treballar amb conjunts de dades molt grans per tal de poder-ne extreure informació, analitzar casuïstiques o preveure tendències en diferents aspectes com poden ser la mobilitat, l'afluència turística, les despeses o, fins i tot, la correlació entre diferents tipus de variables.

La idea inicial del projecte era la de tenir una plataforma que actués com a entitat central de recollida i tractament de dades per a diferents actors del país, afavorint així l'ús de la ciència de dades per a la presa de decisions. La iniciativa va començar amb l'ús de dades de localització dels telèfons mòbils i, poc a poc, s'hi van afegir altres tipus de dades (espires de comptatge de vehicles, càmeres tèrmiques, dades d'ús agregades de targetes de crèdit, etc.). En una primera instància es van preparar visors de dades per a l'estudi de moviments i despesa de turistes que es van compartir amb el Departament d'Estadística del M.I Govern d'Andorra i amb Andorra Turisme.

 

En l'actualitat aquest projecte està sent redefinit tenint en compte l'aparició de la iniciativa de transformació digital de país i la voluntat de reconvertir el Datahub en un model de sandbox o infrastructura més pensada per a realitzar proves, que sigui més flexible, fàcil d'operar i que permeti afegir-hi de forma ràpida diversos tipologies de dades.


Projectes

Notícies