Projectes

Calculadora d'emissions

La calculadora d'emissions és una plataforma —accessible a la ciutadania en general i destinada a diferents sectors econòmics— que permet realitzar el càlcul simplificat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH), d’acord a les variables de consums energètics, recursos i altres béns materials que s'utilitzen en diferents àmbits i sectors d’activitat del país (esdeveniments, sector domèstic i organitzacions).

La plataforma és una calculadora en format web basada principalment en la metodologia definida per la norma UNE-ISO 14064-1:2006 sobre el desenvolupament d’inventaris de gasos d’efecte hivernacle en organitzacions.

La plataforma aporta una estimació de les tones de CO2 equivalent emeses per les diferents activitats i/o productes utilitzats, amb l’objectiu de facilitar la compensació d’aquestes emissions mitjançant la compra de crèdits d’alta qualitat. D’aquesta manera es fomenta que les activitats analitzades esdevinguin neutres en carboni. Actualment, la compensació a través de la compra de crèdits carboni es realitza des de plataformes externes i s'acredita des de la plataforma.

L’eina és d’accés lliure i gratuït per a tots els ciutadans, sense necessitat de registre previ. Cal tenir en compte que per poder utilitzar algunes funcionalitats cal iniciar la sessió amb un certificat digital de Govern. La utilització del certificat per fer servir la plataforma de càlcul no és obligatòria, però és imprescindible si es volen emmagatzemar, validar i posar a disposició de l’Administració els càlculs d’emissions de GEH i les compensacions efectuades.

Aquest projecte ha estat un encàrrec de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d'Andorra. 


Projectes

Notícies